1 Decembrie – Ziua Națională a României

Cu prilejul Zilei Naționale a României, dorim să vă prezentăm fonduri documentare din Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, valorificate editorial prin imprimarea a cinci volume:

  • „Primul Război Mondial în colecția de iconografie a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu”;
  • „Românii în Primul Război Mondial. Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918”;  
  • „Franța. O inimă care a bătut pentru Marea Unire”;
  • „Campaniile Armatei Române în Comunicate Oficiale”;
  • „Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918”.

„Prima jumătate a secolului XX a adus două războaie mondiale și pierderi imense de vieți omenești. În cea dintâi conflagrație, neamul românesc și-a dat suprema dovadă, prin jertfă și putere de sacrificiu, a conștiinței apartenenței la neam și la țară. Sfârșitul războiului a adus cu el o împlinire a unui vis de secole. Se obținea astfel unitatea poporului român în granițele sale firești, iar sângele vărsat pe câmpul de luptă devenea stindardul înaripat, chemând, victorios, spre viitor, o națiune prea mult încercată de vicisitudinile istoriei.”, precizează Silviu Borș, directorul Bibliotecii ASTRA Sibiu, în volumul „Românii în Primul Război Mondial. Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918” (Sibiu & Cluj Napoca, Editurile Armanis și Mega, 2018, p. 9).

Demersul aflat la baza realizării acestor ample lucrări a vizat promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Albumele cuprind imagini de excepție care confirmă prezența și implicarea directă a unor personalități de marcă ale vremii în evenimentele legate de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Vă invităm să admirați reproduceri ale unor pagini din publicații seriale, manuscrise, foi volante, fotografii și cărți poștale, aflate în patrimoniul Bibliotecii ASTRA.

scanarile - 0001 scanarile - 0002 scanarile - 0003 scanarile - 0004 scanarile - 0005 scanarile - 0006 scanarile - 0007 scanarile - 0008 scanarile - 0009 scanarile - 0010 scanarile - 0011 scanarile - 0012 scanarile - 0013 scanarile - 0014 scanarile - 0015 scanarile - 0016 scanarile - 0017 scanarile - 0018 scanarile - 0019 scanarile - 0020 scanarile - 0021 scanarile - 0022 scanarile - 0023 scanarile - 0024

Din actul Hotărârii care cuprinde adeziunile sibienilor la Marea Unire, redăm următoarele:

„Hotărîrea noastră.

    Obștea poporului român din comuna Sibiiu,

din îndemn propriu și fără nici o silă sau ademenire din vre-o parte, dă

la iveală dorința ferbinte, ce însuflețește inima fiecărui Român, și declară,

că voința sa nestrămutată este:

    Voim să fim alăturați, împreună cu teritoriile românești

din Ardeal, Bănat, Ungaria și Maramurăș, la Regatul României,

sub stăpânirea Majestății Sale, Regele Ferdinand I.

    În această hotărâre a noastră așternem tot ce au dorit strămoșii

noștri, tot ce ne încălzește pe noi, cei de față, și tot, ce va înălțà pururi

pe fiii și nepoții noștri.

    Așa să ne ajute Dumnezeu!

    Sibiiu la 13/26 Noiembrie 1918”

La mulți ani, România!

La mulți ani, tuturor românilor!

This entry was posted in evenimente, noutati. Bookmark the permalink.