Author Archives: Lucian Hirceaga

Fondul documentar “Andrei Oţetea”

Colecţiile de publicaţii ale Bibliotecii Judeţene “ASTRA” : Fondul documentar “Andrei Oţetea” Volumul cu acest titlu, editat de Editura Armanis în 2015, continuă proiectul editorial care vizează promovarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural al Biblioteciii Judeţene ASTRA. Cele peste 650 de pagini … Continue reading

Posted in noutati | Comments Off on Fondul documentar “Andrei Oţetea”

Un gest de mare nobleţe

Într-un gest de mare nobleţe, artistul plastic Ion Isăilă, un sibian dăruit din plin cu nepreţuitul har al creatorului de frumos, împreună cu soţia sa, Mirela Anura Isăilă, şi ea o plasticiană de renume internaţional, au ales să doneze Bibliotecii Judeţene Astra … Continue reading

Posted in noutati | Comments Off on Un gest de mare nobleţe

Tezaurul efemeridelor

Compartimentul Periodice – Prezentare generală Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu adăposteşte un fond bogat de publicaţii periodice, constituit din primii ani de la înfiinţarea acesteia. Importanţa colecţiilor de ziare şi reviste ca surse primare de informaţie şi mijloace de valorificare a cercetărilor în … Continue reading

Posted in noutati | Comments Off on Tezaurul efemeridelor

Biblioteca Digitală a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu

Biblioteca Digitală răspunde unor cerinţe simple de creare, diseminare, utilizare, prezervare a colecţiilor din biblioteca tradiţională. Trecerea de la materialul tipărit la cel electronic a dus, în mod firesc, la transpunerea colecţiilor – fie că sunt reprezentate de cărţi, periodice, manuscrise, iconografie, hărţi … Continue reading

Posted in noutati | Comments Off on Biblioteca Digitală a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu