Campania:

Bucurie. Viață. Poveste. Reinventarea bibliotecii publice

Campania_bucurie_viata_poveste

Bibliotecile publice concept sunt biblioteci speciale care nu renunță la atributele tradiționale, dar care reușesc să creeze o atmosferă aparte, prin oferta de carte specializată, serviciile noi propuse, în conformitate cu profilul comunității în care aceasta există.

Publicul de bibliotecă, și nu numai, este în căutarea poveștilor și a locurilor care poartă cu ele o poveste. Am considerat că este locul și timpul ca bibliotecile să se (re)inventeze, după chipul și asemănarea tuturor personajelor lumii, în pofida limitelor financiare și a tendințelor de descurajare al oricărui demers dedicat cunoașterii.

Timpul schimbă obiceiurile, comută priorități, iar această realitate determină activarea unui sistem de adaptare rapidă a instituțiilor în folosul comunității. În acest context, biblioteca iese din matricea serviciilor culturale pasive, făcând un pas înainte, ca răspuns la nevoile majorității, cu un rol activ, de animator info-cultural.

OBIECTIVE
 • dezvoltarea rețelei bibliotecilor publice din județul Sibiu din mediul rural și urban mic
 • înființarea de noi biblioteci
 • înființarea de posturi noi de bibliotecar în condițiile blocajului posturilor din instituțiile bugetare
 • amenajarea de spații care să ofere confort și dispoziție pentru studiu
 • activarea serviciului metodic al Bibliotecii Județene (2010-2015)
 • creșterea rolului BJ în specializarea personalului din bibliotecile publice din teritoriu
 • diversificarea serviciilor de bibliotecă
 • îmbunătățirea metodelor de abordare a utilizatorilor
 • adaptarea serviciilor, colecției de carte și programelor în funcție de specificul fiecărei comunități
PARTENERI PROIECT

 Consiliului Județean Sibiu

Fundația IREX București,

Primăriile și Consiliile locale din proiect

VOLUNTARI

IMPACT
 • 33 de biblioteci publice locale funcționale .
 • în urma activității Departamentului Metodic al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu din perioada 2011 și până în prezent, asociate programului Biblionet, numărul bibliotecilor s-a dublat, de la 16, care inițial îndeplineau condițiile minimale de intrare în program.
 • 8 au fost nou înființate (amenajare spațiu, compunerea colecției de carte, înființare post : Porumbacu de Sus, Marpod, Biertan, Alămor, Merghindeal, Loamneș, Slimnic, Moșna, Cristian)
 • 7 au fost incluse în sistemul obiectivelor turistice culturale din județul Sibiu (Marpod, Moșna, Șeica Mică, Biertan, Gura Rîului, Avrig și Păuca)
 • Crearea primelor biblioteci publice concept din România (Marpod, Șeica Mică, Biertan, Gura Rîului, Păuca, Moșna)
 • Realizarea bibliotecilor concept prin Campania: Bucurie. Viață. Poveste: Reinventarea Bibliotecii publice a condus la vizibilitate mărită a comunităților agreate în proiect, determinând realizarea de strategii pe termen mediu și lung în ceea ce privește dezvoltarea turismului cultural, adaptarea infrastructurii pentru crearea de noi servicii, punct de informare turistică, trasee turistice culturale și istorice, dinamizarea vieții culturale și cristalizarea unui grup de inițiativă prin intermediul bibliotecii.
 • Beneficiari direcți: 27 000 membri ai comunităților
 • Beneficiari indirecți: 350 000 (estimat)
 • Agendă de evenimente cumulată în bibliotecile concept: peste 200 de acțiuni cu publicul (2011-2014)
 • Includerea bibliotecilor concept în Campania Public Libraries 2020 de susținere a intereselor bibliotecilor publice în Uniunea Europeană
 • Vizibilitate internațională
1