Fondul de publicații periodice al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu găzduiește în spațiul Compartimentului Periodice un fond bogat de publicații periodice, constituit încă din primii ani de la înființarea instituției. Importanța colecțiilor de ziare și reviste, ca izvoare primare de informație și mijloace de valorificare a cercetărilor în domeniul istoriei culturale a poporului român, s-a concretizat în acțiunile întreprinse de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) pentru colecționarea și constituirea unui fond de publicații periodice românești.

periodice1 periodice2

Primele colecții încep să apară după anul 1868, ca urmare a schimbului de publicații între Asociațiune și diferite instituții din Vechiul Regat (Academia Română, Universitatea din București, Universitatea din Iași) dar și prin achiziționarea de publicații apărute în Transilvania și Ungaria. În anul 1897, Revista Transilvania publică apelul bibliotecarului Nicolae Togan către publicul doritor să trimită „…gratuit ori în preţi de bani din ceea ce eventual dispun”.

Donațiile și schimbul de publicații au constituit mult timp principala sursă de îmbogățire a colecțiilor. Bogdan Petriceicu Hașdeu, Andrei Bârseanu, Simion Mangiuca, Horia Petra-Petrescu, Andrei Oțetea, Victor Lazăr, dr. Athanasie Marienescu, Academia de Științe din Viena, Academia din Budapesta, Academia Română constituie doar o parte din cei care au răspuns acestor apeluri.

Sibiul a avut, începând din sec. al XVIII-lea, o presă activă și diversificată, atât în limba germană, cât și în limba română și maghiară. Presa în limba română a deținut primatul până la 1918. Între 1897 și 1899 Asociațiunea a ajuns la un acord cu tipografiile și librăriile românești din Transilvania pentru obținerea unui exemplar gratuit din tipăriturile acestora. Demersurile au continuat de-a lungul timpului, iar după 1918 s-au creat condiții noi pentru dezvoltarea presei, în special în Transilvania. Legea Depozitului Legal cu caracter național, care a funcționat în perioada 1923-1949, a avut ca urmare creșterea considerabilă a fondului de publicații periodice din Biblioteca ASTRA.

Prima secție de publicații periodice s-a creat în urma reorganizării Bibliotecii din 1910-1911. În anul 1918 fondul de publicații periodice număra 700 de titluri, în peste 2000 de volume.

Legea Depozitului Legal din 1923 a adus o extindere amplă a caracterului național al fondului de publicații, ajungând în 1944 la peste 4000 de titluri. Fondul de publicații periodice românești transilvănene este unul din cele mai bogate din tara. Dintre acestea, amintim Foaia Duminecii – Brașov 1837, Gazeta de Transilvania – Brașov 1838, cu suplimentul ei Foae Literară devenită Foae pentru minte, inimă și literatură, Organul Luminării – Blaj 1847-1848, Învățătorul Poporului – Blaj 1848, Gazeta de Transilvania – Brașov 1848, Familia – Oradea 1865, Albina – Viena, Pesta 1866, Archivu pentru filologie și istorie – Blaj 1867, Luceafărul – Budapesta, Sibiu 1902, Libertatea – Orăştie 1907, Drapelul – Lugoj 1901.

Dintre publicațiile provenite de peste Carpați, amintim Albina Românească – Iaşi 1829, Curierul Românesc – Bucureşti 1829, Dacia Literară – Iaşi 1840, Magazinu Istoricu pentru Dachia 1845, Convorbiri Literare – Iaşi 1867, România Literară – București 1855, Albina – București 1891.

În fondul de publicații periodice sibiene se remarcă: ziarul Telegraful Român, organ de presă al Bisericii Ortodoxe Române,  apărut în 1853, singura publicație cu apariție neîntreruptă din sud-estul Europei, revista Transilvania – foaia Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, apărută în 1868, Tribuna, fondată de Ion Slavici în 1884, Foaia Poporului, organ al „Astrei”, apărută în 1892, Luceafĕrul, înființat în 1902 prin inițiativa unui comitet de redacție din care făceau parte tineri intelectuali români, precum Octavian Goga, Ioan Lupaș și Octavian Tăslăuanu.

Publicațiile periodice germane și maghiare ale timpului alcătuiesc un fond considerabil, de mare valoare și cu caracter divers, cunoscut fiind faptul că tipografiile și publicațiile germane le-au precedat pe cele românești în Transilvania. Dintre aceste publicații enumerăm: Siebenbürgische Quartalschrift 1797, Siebenbürgisches Intelligentzblatt 1797, Der Siebenbürger Bote 1840, Transsilvania 1848, Orszagos Törveny es Kormanilap 1850, Hermannstadter Zeitung 1861.

În egală măsură, în cadrul fondului istoric de publicații, un loc important îl ocupă almanahurile, calendarele, analele și anuarele, atât în limba română cât și în germană și maghiară. Toate acestea, împreună cu publicațiile presei centrale, ale diferitelor partide istorice sau cele conduse în epocă de ziariști renumiți constituie surse esențiale de informare științifică pentru reprezentanții mediilor universitare și academice interesați de activitatea de cercetare și documentare.

periodice3 periodice4

Alături de fondul tradițional de publicații periodice (constituit de la înființarea instituției până în anul 1948), Biblioteca ASTRA Sibiu deține și o colecție de publicații din domenii variate acumulată fie prin achiziții de abonamente, fie prin donații: ziare centrale sau locale, săptămânale literare, social-politice și de specialitate, publicații ale Academiei Române, anuare ale universităților și ale institutelor de cercetări, ajungând în prezent la un număr total de 90.833 de unități de bibliotecă.

Compartimentul Periodice se află la etajul I al sediului istoric al Bibliotecii, Corp A (Palatul ASTRA), spațiu care pune la dispoziția utilizatorilor, în regim de sală de lectură, un fond de referință permanent, format din diverse dicționare, enciclopedii, bibliografii și publicații din domeniul legislației. Pentru obținerea rapidă a informațiilor necesare, utilizatorii au acces la diverse mijloace de informare: catalogul abonamentelor curente care este postat și pe site-ul bibliotecii; catalogul tradițional pentru publicațiile din fondul istoric; indici de reviste; catalogul aniversărilor culturale; Bibliografia României (cu articole din publicații seriale); cataloage ale publicațiilor locale; un calculator cu baza progresivă de date. Pentru solicitările din domeniul legislației, se asigură accesul și prin programul Lex Expert.

În cadrul Compartimentului Periodice este elaborată Bibliografia locală, în format electronic (Programul Liberty 5), un demers care valorifică informațiile din sfera social–politică, culturală, economică și administrativă privind orașul și județul Sibiu. Utilizatorii pot consulta publicațiile periodice la sala de lectură în baza deținerii unui permis de intrare valid (card de acces) eliberat la pupitrul de înscrieri. La cerere, se oferă servicii de fotocopiere, scanare, fotografiere și salvare pe diferite suporturi a informației din bazele de date ale bibliotecii. Colecția de publicații periodice poate fi accesată gratuit prin intermediul serviciului de asistență bibliografică BiblioSuport (email: bibliosuport[at]bjastrasibiu.ro) și al platformei electronice Biblioteca Digitală (http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/).

periodice5 periodice6

Publicaţii achiziţionate prin abonament pentru anul 2020 :

Cotidiene: Adevărul, Gazeta Sporturilor, Jurnalul National, Libertatea, România Liberă, Ziarul Financiar

Săptămânale: Cațavencii, Dilema Veche, Formula As, Revista 22, România Literară, Tribuna Economică, Tribuna Învățământului, Viața Medicală

Lunare: Apostrof, Asul Verde, Avantaje, Bucătăria Ardelenească, Capital, Click Poftă Bună, Contemporanul, Convorbiri Literare, Al Doilea Război Mondial, Familia, Familia Ortodoxă, Feed – Back, Historia, Igloo, Ioana, Lumea, Lumea Misterelor, Magazin Istoric, National Geographic România, Revista de Achiziții Publice, Sănătatea de Azi, Sănătatea Plantelor, Scrisul Românesc, Steaua, Știință și Tehnică, Teatrul Azi, Transilvania Business, Vatra, Viața Românească

Bilunare: Click pentru femei – Caietul cu rețete, Revista 22, Tribuna – Cluj

Trimestriale: Casă și Grădină, Dacia Literară,  Historia Special, Gospodine, Ideal Decor, Lettre Internationale, National Geographic Traveler, Proceedings of the Romanian Academy, Mathematics, Revista Arta, Revista de Istorie și Teorie Literară, Revista de Științe Politice și Relații Internaționale, Revista istorică, Revue des Études Sud – Est Européennes, Revue Roumaine de Linguistique, Romanian Journal of Comunication, Scena.ro

Semestriale: Pharmafood, Secolul 21, Studii și Cercetări Lingvistice

Anuale: Revue Roumaine d’Histoire de l’Art

Publicații de legislație: Dreptul, Colecția  Hotărâri ale Guvernului României, Legislația României, Monitorul Oficial al României. Partea  I. Legi, decrete, hotărâri și alte acte normative, Monitorul Oficial al României. P. a-III-a. Publicații și anunțuri

Publicații locale: De Toate pentru Toți, Euphorion, Hermannstadter Zeitung, Mesagerul de Sibiu, Sibiu 100 %, Star Sibian, Tribuna Sibiului, Tribuna Sporturilor

Publicații străine:  B.B.C. History, Cahiers du Cinema, Capital (Fr), Harvard Business Review, Historia (Fr), Historia Special (Fr), Management (Fr), Le Nouveau Magazine Littéraire, Science et Vie, Scientific American

 

Daniela Stancu,  Compartimentul Periodice

This entry was posted in evenimente, noutati. Bookmark the permalink.