Legislatie specifica

LEGE Nr. 209 din 2 iulie 2007

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

LEGE Nr. 277 din 4 iulie 2006

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

ORDONANŢĂ Nr.26 din 26 ianuarie 2006

pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

LEGE Nr. 334 din 31 mai 2002 *** Republicată

Legea bibliotecilor
Text în vigoare începând cu data de 13 iulie 2006

ORDIN Nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004

privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

LEGE Nr. 594 din 15 decembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale

LEGE Nr. 593 din 15 decembrie 2004

pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995 *** Republicată
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale