Clubul de lectură pentru copii

Comunicat de presă

20.09.2018

 

 

 

Clubul de lectură pentru copii

 

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu vă propune să luați parte la prima întâlnire a Clubului de lectură pentru copii, sâmbătă, 22 septembrie 2018, ora 10:30, la Compartimentul pentru Copii și Tineret din Str. George Barițiu nr. 7, corp B, et. I.

Inițiat de bibliotecarele Ana Coca și Paula Mihalache, Clubul de lectură propune celor mici o incursiune în lumea frumoasă și seducătoare a cărților pentru copii. Un motiv în plus pentru cei mici, dar și pentru cei mari, de a se regăsi în comunitatea iubitorilor de litere și carte. În luna octombrie, copiii cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani vor avea ocazia să citească din Bufnițe de Carl Hiaasen, David și vioara lui de Eleanor H. Porter sau Vânătorii de cărți de Jennifer Chambliss Bertmann. Pe lângă propunerile bibliotecarelor, copiii vor putea veni cu sugestii de lectură. Subiectul primei întâlniri va fi mult așteptatul concurs Bătălia cărților, iar moderatorul întâlnirii va fi Eduard Ilincescu, câștigător al acestei competiții, în primăvara acestui an.

Fii prietenul cărților în Clubul de lectură pentru copii la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu!

Ana Coca

Bibliotecară

Compartimentul pentru Copii și Tineret

 

20170929_153114 20180919_132403 20180919_140907

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Clubul de lectură pentru copii

Noaptea cercetătorilor

Afis - Noaptea Cercetatorilor

Concurs de desene - Noaptea Cercetatorilor

Concurs de eseuri - Noaptea Cercetatorilor

Concurs -Sibiul Cercetatorilor

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Noaptea cercetătorilor

Proiectul identitar românesc. 1848-1947

Afis cu sigla Centenarului

ANUNȚ

 

 

În anul Centenarului, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii „ Lucian Blaga” Sibiu organizează în intervalul 20- 22 septembrie 2018, conferinţa naţională: „ Proiectul identitar românesc. 1848-1947”.

Conferinţa este organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană  ASTRA Sibiu, Facultatea de Științe Politice din cadrul Universităţii din București (FSPUB) și Societatea Științifică a Istoricilor din România-Filiala Sibiu. Şi-au anunţat participarea specialişti de valoare din cele mai importante centre universitare şi de cercetare din ţară.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Biblioteca Judeţeană ASTRA, corpurile A şi B, strada George Bariţiu, nr. 5.  Deschiderea va avea loc joi, 20 septembrie 2018, la Sala Festivă a Bibliotecii Judeţene ASTRA, corp A, etaj 2, cu începere de la ora 9.00.

Organizatori: Mihaela GRANCEA, prof. univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, președinte al filialei sibiene a Societății de Științe Istorice din România (SȘIR); Silviu BORȘ, lector univ. dr., Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, directorul Bibliotecii Județene ASTRA; Ioan POPA, prof. dr., Colegiul „Samuel von Brukenthal” Sibiu, secretar al Filialei Sibiu-SȘIR; Raluca ALEXANDRESCU, conf. univ. dr, habil., decan, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București; Cristina Linte-Simion, membru SȘIR-Filiala Sibiu, președinte al Asociație pentru Cultură și Educație Europenă.

 

COMITETUL DE ORGANIZARE AL CONFERINȚEI

 

Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu:

Prof. univ. dr., Mihaela Grancea, președinte SȘIR-Filiala Sibiu

Conf. univ. dr., Gabriela Gruber, membru SȘIR

Conf. univ. dr., Valeria Soroștineanu, membru SȘIR

Biblioteca Judențeană ASTRA:

Silviu Borș, director Bibliotecii Județene ASTRA

Societatea de Științe Istorice din Romania-Filiala Sibiu:

Ioan Popa, prof. dr., secretar al SȘIR-Filiala Sibiu.

Cristina Linte-Simion, prof. gr. I

Oana Sturz, profesor gr. I

Carmen Chișiu – Popescu, prof. gr. II

Mihaela Elena Tomescu, prof. gr. I

Adrian Șcheianu, muzeograf

Boșoteanu Bogdan, prof. dr.

Cornel Maria, prof. dr., gradul I

Facultatea de Științe Politice, Universitatea București:

Raluca Alexandrescu, conf. univ.dr., habil.

Asociația pentru Cultură și Educație Europeană:

Prof. gr. I, Romulus Simion

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC AL CONFERINȚEI:

Ioan Bolovan, prof. univ. dr., prorector, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Radu Sorin, prof. univ. dr., habil., decan, Facultatea de Stiințe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Laurențiu Vlad, prof. univ. dr., prorector, Universitatea București

Alexandru Florin Platon, prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Ecaterina Lung, prof. univ. dr., Universitatea București

Andi Mihalache, cercetător științific I, Institutul de Istorie, „A. D. Xenopol” Iași

Giordano Altarozzi, conf. univ. dr., habil., decan, Unoversitatea „Petru  Maior” Tărgu Mureș

Dana Percec, conf. univ. dr. habil., decan, Universitatea de Vest Timișoara

Ion Cârja conf. univ dr. habil., Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Valer Moga, conf. univ. dr habil., Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

 

Prelegeri în plenul conferinței și lansări de carte.

Joi, 20 septembrie 2018, orele 9-13.

Locația: Sala Festivă, Biblioteca județeană ASTRA Sibiu, Corpul A, etj. II

 1. Alexandru Florin PLATON, prof. univ.dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Imaginarul constitutiv al identităților etno-culturale. Cazul românesc (Sfârșitul secolului al XVIII-lea – 1848) / The imaginary of ethnic identities. The Romanian Case (end of 18th century – 1848).
 2. Raluca ALEXANDRESCU, univ. dr. habil., prodecan, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, Identitate în ruptură la începuturile modernității românești: de ce sunt „înaintașii întotdeauna mai buni decât contemporanii?/Conflictive Identities at the Beginning of Romanian Modernity: why the „Ancesters” are Always Better than the Contemporaries?
 3. Sorin RADU, univ. dr. habil., decan, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Sufragiul universal și integrarea politică a țăranilor în România Mare/ Universal suffrage and political integration of peasants in Greater Romania
 4. Enache TUȘA, lector universitar dr., Universitatea „Ovidius” Constanța, „Proiectul identitar românesc în Dobrogea 1878-1940 –Agenții sociali și culturali ai modernizării./ The Romanian Identity Project in Dobrudja 1878-1940 – Social and Cultural Agents of Modernization
 5. Virgil BÎRLĂDEANU, , conf. univ., cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie, Chișinău, Marea Unire în discursul oficial din Transnistria. Mecanismele mistificării/The Great Union in the official discourse in Transnistria The mechanisms of the mystery the mechanisms of mystification
 6. Ludmila D. COJOCARU, conf. univ. dr., Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Generația Unirii în memoriile victimelor deportărilor staliniste din Basarabia: documente și mărturii de istorie orală/ The Great Union generation in the memories of the Stalinist deportation victims of Bessarabia: written and oral history

 

Pauză de cafea

 

 

Lansări de reviste și cărți:

 1. Sorin RADU, univ. dr. habil., decan, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, prezintă: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica (volume XIV/2017).
 2. Valentin TRIFESCU, lector univ. dr., Universitatea „Sapienția” Miercurea Ciuc, lansează: JeanNoël GRANDHOMME, România de la Tripla Alianță la Antanta (19141919), trad. Ionela‐Felicia Moscovici, Georgiana Menne şi Valentin Trifescu, Editura Universității „Alexandu Ioan Cuza”, Iași, 2018, 214 p.
 3. Constantin Valer NECULA, univ. dr. habil., Facultatea de Teologie „Sf. Andrei Șaguna” Sibiu, lansează: Constantin NECULA, Sorana MAIER, Sibiu-case cu suflet la un centenar, Eikon, București, 2018, 179 p.
 4. Mihai-Octavian GROZA, doctorand Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Romania, Inspector de specialitate grad I Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Președintele Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș, lansează: Mihai-Octavian GROZA, Marele Război în memorialistica românilor din Sebeș, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2018, 234 p.

 

 

 

 

 

Vineri, 21 septembrie 2018,

Spațiul Multifuncțional, corp B, Parter, orele 9 -11.

 

Prelegeri în plenul conferinței și lansare de carte

 

 

1.      Giordano ALTAROZZI, conf. univ dr. habil., decan, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, Cântece, imnuri și formarea identității naționale/ Songs, anthems and the building of national identity

 1. Liviu BRĂTESCU, cercetător științific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași, PNL și problema națională la sfârșitul secolului XIX/ PNL and the national problem at the end of the 19th century.
 2. Valentin TRIFESCU, lector univ. dr. asociat, Universitatea „Sapiența” Miercurea Ciuc, Discursul istoriografic interbelic despre originile antice ale artei românilor din fostul Imperiu Austro-Ungar/ The interwar historiographical discourse on the ancient origins of Romanian art in the former Austro-Hungarian Empire
 3. Ioan POPA, dr., Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Costurile umane ale Primului Război Mondial pentru românii din Transilvania/The Human Costs of the First World War for the Romanians in Transylvania

 

Pauză de cafea

 

 1. Gabriela GLĂVAN, conferențiar universitar dr., Universitatea de Vest Timișoara, Cultura divertismentului în interbelic / Entertainment Between the Wars.

 

 

Lansare de carte: Ioan POPA (coordonator), Mihai DIACONU, Cristina SAVA, Rafael ȚICHINDELEAN, Românii din comitatul Hunedoara în Primul Război Mondial. Ancheta ASTREI, prefață de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Astra Museum, Sibiu, 2018, 228 p.

 

 

 

Sâmbătă, 22 septembrie 2018,

Spațiul Multifuncțional, Parter, corpul B al Bibliotecii Județene ASTRA, Parter, orele 9-11.

Prelegeri în plen:

 

 1. Ecaterina LUNG, prof. univ, dr., Facultatea de Istorie, Universitatea București, Re-utilizarea tradițiilor etnografice în România modernă. Muzeul Național Carol I/The revival of traditional ethnography in Modern Romania. The National Museum Charles I
 2. Felicia WALDMAN, univ.dr., Universitatea București, Avataruri ale contribuţiei evreilor la proiectul identitar românesc/Avatars of the Jewish contribution to the Romanian Identity Project
 3. Mihai Stelian RUSU, lector universitar dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Politicile denumirilor școlare: un studiu longitudinal asupra denumirilor liceelor din România/The Politics of School Names: A Longitudinal Study on the Names of Romanian High Schools
 4. Mihaela GRANCEA, univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, președinte SȘIR-Filiala Sibiu,Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” ( Radu Jude, 2018)- filmul unei reconstituri istorice a masacrelor comise de armata română în Odessa (22-23 octombrie 1941). It is irrelevant if we enter as Barbarians in HHhhHistory” (Radu Jude, 2018) – the film of a historical reconstruction of the massacres committed by the Romanian Army in Odessa (October 22-23, 1941).

Pauză de cafea

 

 

Panel I/II: Identități, coduri comportamentale și mitologii naționale

Locația: Biblioteca Județeană ASTRA, corp B, Sala de Consiliu, etaj. I

 coordonator: Valeria Soroștineanu (20-21 septembrie 2018)

Joi, 20 septembrie, orele: 15, 30-19; pauza de cafea, ora 17

     Vineri, 21 septembrie, orele 11-13

 

     Moderatori: Valeria Soroștineanu, Ana Maria Radu-Pop, Mihai Stelian Rusu

 

 1. Ana Maria Radu POP, Gabriel BĂRDĂȘAN, lectori univ. dr., Universitatea de Vest Timișoara, Conștiința aparteneței lingvistice a românilor sud-dunăreni. Studiu de caz: Istroromânii.
 2. Ana-Magdalena PĂTRARU, asist. dr. asociat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Identitatea românească în traducere între a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea/ Romanian Identity in Translation Between the Second Half of the 19th Century and the first Half of the 20th Century
 3. Elena CORNOIU, Profesor gr. I, Colegiul Național „Spiru Haret”,Târgu-Jiu, Christian Tell – militar şi om politic/ Christian Tell – military and political man
 4. Ștefania Maria MOLNÁR, dr., Colegiul National „Aprily Lajos” Brașov, Identitatea regională-componentă a proiectului identitar național/Regional identity– key part of the greater national project
 5. Ioan Armand STREZA, profesor, Colegiul Național Radu Negru” Fagaraș, Radu Negru, personaj istoric reprezentativ pentru identitatea Țării Făgărașului/ Tracing the historical character Radu Negru: Romanian identity in the Făgăraş area.
 6. Iosif Gavril SINAI, abs. Istorie, Sibiu, Anatomia unui mit popular: Peneș Curcanul/ The anatomy of a popular myth: Peneş Curcanul (Penes the Turkey)
 7. Ana-Maria UNGUREANU-ILINCA, doctorand, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Politica culturală reflectată în presa sibiană (1884-1900)/ Cultural policies reflected in the Sibiu press (1884-1900)
 8. Daniela Maria STANCIU, doctorand Univesitatea Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, asist. univ. drd., Facultatea Științe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga” Sibiu, Coduri comportamentale în spațiul public transilvănean la început de secol XX. Studiu de caz: orașul Sibiu/Behavioral codes in the transylvanian public space at the beginning of the 20th A case study: Sibiu
 9. Tudor UREA, student masterand, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”Sibiu, Mitul primului salvator național din istoria contemporană românească – cazul Alexandru Averescu/ Alexandru Averescu: The myth of the  first national savior in our contemporary history.
 10. Ioana Narcisa CREȚU, prof. univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Ctitori de școală românească în memoria colectivă: dascălul Nicolae Martin din Săliștea Sibiului Romanian school founder in the collective memory: the teacher Nicolae Martin from Săliştea Sibiului
 11. Valeria SOROȘTINEANU, univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, SȘIR-Filiala Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Biserica Ortodoxă Română şi Cultul eroilor/ Romanian Orthodox Church and Heroes’ Cult
 12. Bianca KARDA, bibliotecară, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Repatrierea emigranților români din Statele Unite ale Americii după constituirea Romaniei Mari/ Repatriation of Romanian immigrants from the United States after the First World War
 13. Sabina Teodora LUNGU, student masterand, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Călătoriile lui Nicolae Iorga în Italia. De la elev curios la intelectual./ Nicolae Iorga’s travels to Italy – from student to intellectual

 

PANEL: În jurul Marii Uniri

Locație: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corpul B, Spațiu Multifuncțional, etaj. I

Coordonator panel: Ion Cârja

Joi, 20 septembrie, orele 15, 30-19.

Pauza de cafea: ora 17, 30

Moderatori: Ion Cârja și Vasile Ciobanu

Daniel I. IANCU, cercetător științific III, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Imaginea interregională. Armata română văzută de o publicație din Transilvania în timpul Marii Uniri. (Libertatea” din Orăștie, Noiembrie-Decembrie 1918)/ Interregional Image.The Romanian Army seen by a publication from Transylvania during the Great Union (<The Freedom> Orăstie, November-December 1918).

 

Corina DRĂGOIU,  profesor, gr. didactic I, director Colegiul Național „Doamna Stanca” Făgăraș, Marea Unire reflectată în presa epocii. Scurte adnotări/ The Great Union reflected in the press of the age. Short annotations

Alexandru NICOLAESCU, cercetător științific III, Institutul de Studii Socio-Umane din Sibiu,  Discursul despre Marea Unire din 1918 reflectat în presa românească interbelică (1918-1928)/ The Discourse on the Union reflected in the interwar Romanina press (1918-1928).

Vasile CIOBANU cercetător științific I, Institutul de Studii Socio-Umane din Sibiu, Aniversarea Marii Uniri  reflectată în presa săsească din primul deceniu interbelic/ The anniversary of the Great Union, reflected in the press of the first interwar decade

Ion CÂRJA, conf. dr., Cecilia CÂRJA, cercetător științific II, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,  Redimensionarea loialităților. Ofițeri români din Austro-Ungaria în armata Vechiului Regat (1914-1920)/ Resizing loyalty. Romanian officers from Austria-Hungary to the Old Kingdom Army (1914-1920).

 

 

 

Panel: Programe politice, sociale și culturale în societatea românească

Coordonator: Gabriela Gruber

Locația: Spațiul Multifuncțional, Biblioteca Județeană ASTRA, parter

 Moderatori: Gabriela Gruber, Valentin Maier, Ioan Popa

21 septembrie 2018

Orele: 11-13/15, 30-19

Pauză de cafea: 17, 30.

 

 

 1. Ionuț Alexandru DRĂGULIN, doctorand, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, Personalizarea puterii monarhice în sistemul politic românesc. Influențe asupra imaginii de sine la români (1866-1947)/ The personalization of monarchic power in the Romanian political system. Influences on the Romanian self-image (1866-1947)
 2. Valentin MAIER, cercetător științific, Muzeul Universității București, Starea sănătății în România în viziunea corpului profesoral de la Facultatea de Medicină din București (1860-1940) Health status of population in Romania as seen by the teaching staff of the Bucharest Medical School (1860-1940)
 3. Andreea BÎRZESCU, Istorie, Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu, Revista “Universul Copiilor”” și primele preocupări românești moderne cu referire la pedagogia copilului /The  “Universul copiilor” magazine and the first Romanian preoccupations regarding the pedagogy of the child
 4. Gabriela Gruber, conf. univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu, Educația pentru “identitatea românească”  în manualele de istorie din prima jumatate a secolului al XX-lea/ The Education for ”Romanian  Identity” in history Textbook from first half of the 20th Century
 5. Constantin Valer NECULA, univ. dr. habil., Facultatea de Teologie „Sf. Andrei Șaguna” Sibiu, Dezvoltarea unei pedagogii naționale românești în Ardeal. Aportul pedagogilor Bisericii Ortodoxe/Developing a Romanian National Pedagogy in Transylvania. The contribution of the teachers of the Orthodox Church.
 6. Carmen POPESCU, prof. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarǎ Terezianum Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu, Constantin Rǎdulescu-Motru şi Ţǎrǎnismul – o variantǎ pe care se fundamenta discursul conservator/Constantin Rǎdulescu-Motru and the peasantist doctrine – an alternative for the conservative discourse
 7. Lia CHISACOV, habil. cercetător științific I, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Propaganda carlistă pentru România: reușite și eșecuri/ Carlist propaganda for Romania: success and failure
 8. Frencz- Jozsef TRUICĂ, doctorand, Universitatea „Petru Maior”, Cultura fizică, igiena și construirea națiunii în România interbelică/ Physical culture, hygiene and crafting the nation in the interwar Romania
 9. Răzvan Popa, doctorand, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Căminul cultural ca element de afirmare a identităţii româneşti. De la Spiru Haret la Dimitrie Gusti/ The „căminul cultural” as an element of affirmation of the Romanian identity. From Spiru Haret to Dimitrie Gusti.

 

 

PANEL: Memorialistica de război

Coordonator panel: Oana Sturz

Locația: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Sala de Consiliu

    Vineri, 21 septembrie, orele: 11-13

 

Moderatori: Oana Sturz, Aurelian Cristian Chistol, Mihai Octavian Groza

 1. Iunis-Ștefana MINCULETE, studentă, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Primul Război Mondial în viziunea scriitorilor români /The tragedy of war in the literary horizont. World Word I in the vision of the romanian writers.
 2. Adrian ȘCHEIANU, muzeograf, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu, Primul război mondial reflectat în opera lui Mateiu Caragiale/The First World War reflected in the literary work of Mateiu Caragiale
 3. Oana STURZ, profesor CTIA “Terezianum” Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu, Scriitori români pe front: George Topârceanu – Memorii de război”/ Romanian writers on the battlefield: George Topîrceanu – “War Memories”
 4. Andra Tonitza, Andra TONITZA, Master I: Construction Européenne à l’Institut d’Etudes Européennes – Paris VIII; abs. Master II: Elite Politice Românești, Facultatea de Științe Socio-Umane,  Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Nicolae Tonitza în Primul Război Mondial/Nicolae Tonitza in World War .
 5. Mihai Octavian GROZA, doctorand, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Consideraţii istorice privind memorialistica românilor din Sebeş referitoare la Primul Rãzboi Mondial şi Marea Unire/Historical reflections on the Romanian memoires from Sebeş depicting World War I.
 6. Aurelian Cristian CHISTOL, conf. univ. dr. Universitatea Pitești, Exploatarea propagandistică a Constituţiei carliste (1938-1940)/ The propaganda exploitation of the Carlisle Constitution (1938-1940).
 7. Magdalena BUTUCEA, abs. Master Elite Politice Românești, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu SȘIR-Filiala Sibiu, Pagină din memorialistica celui de-al doilea război mondial. Interviu cu un fost locotenent, participant activ în al doilea război mondial/Page of memoirs of the Second World War. Interview with a former Lieutenant, active participant in World War II

 

 

PANEL: Schize și traume colective

Locația: Biblioteca Județeană ASTRA, Corpul B, Spațiul Multifuncțional, Parter

Coordonator: Raluca Alexandrescu

22 septembrie, orele 11-13, 30

Moderator: Raluca Alexandrescu

 1. Emilian DRANCA, doctorand, Facultatea de Istorie si Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Proiectul identitar românesc și excluderea germanilor. Cazul Bucovinei 1920-1944/ The construction of romanian identity and the destruction of the german comunity Bucovina 1920-1944
 2. Oana Maria MITU, doctorand, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Cultură de stat versus cultură minoritară: chestiunea identităţii naţionale prin prisma evenimentelor de la concertul organizaţiei Tarutinoer Sportverein Bessarabia din 1924/ State culture vs minority culture: the matter of national identity in 1924 Bessarabia
 3. Florinela GIURGEA, doctorand, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, Traume colective: Deportarea romilor în Transnistria în timpul celui de Al Doilea Război Mondial și dosarul “Vagabonzi” / Collective tragedy: Deportation of Roma during World War II and “Tramps” dossier
 4. Vladimir Adrian COSTEA, doctorand, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, Consecințele modernității asupra sistemului carceral românesc (1848-1947): Proiecte politice, culturale și sociale privind (re)educarea persoanelor incarcerate/ The impact of modernity on the Romanian prison system (1848-1947): political, cultural and social projects for detainees

 

 

CONCLUZIILE CONFERINȚEI

 

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Proiectul identitar românesc. 1848-1947

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu: Invitație la studiu și lectură

La începutul anului școlar, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu vă invită să studiați în Sala de lectură de la etajul al V-lea (Str. George Barițiu, nr. 7, Corp B). Deschisă în urmă cu câteva luni, aceasta oferă publicului un mediu plăcut, modern și ospitalier, în care iubitorii de literatură, științe, artă, limbi străine, istorie, civilizație și gastronomie pot citi și învăța.

Colecțiile adăpostite aici includ peste 5000 de volume: dicționare, cursuri de învățare a limbilor străine (engleză, germană, chineză), literatură în limbile italiană, germană și engleză, colecția Gastronomica, cărți având ca subiect evenimentele premergătoare Marii Uniri, literatură de specialitate despre Primul Război Mondial, lucrări de limbă, cultură și civilizație americană. Acestea sunt disponibile la raft și pot fi consultate, conform regulamentului, în sala de lectură. Accesul la internet se face prin intermediul calculatoarelor destinate documentării sau al dispozitivelor personale, prin rețeaua wireless a bibliotecii.

Tot la etajul al V-lea, în Spațiul telescopic al cunoașterii, proiect realizat de artista Lia Perjovschi, utilizatorii au acces la arta contemporană, la colecțiile de reviste IDEA, DOR și Parkett, la numeroase lucrări de cultură și civilizație.

În egală măsură, în zilele însorite, iubitorii de carte și studiu sunt invitați să-și petreacă timpul destinat lecturii pe Terasa Bibliotecii, de unde vor putea admira frumoasa panoramă a orașului Sibiu.

Program cu publicul:

Luni – vineri       08:00 – 20:00

Sâmbătă              09:00 – 13:00

Anamaria Enescu

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

20180830_113147 20180830_113524 20180830_113643 20180912_145402 20180912_145839

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu: Invitație la studiu și lectură

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu va fi deschisă și sâmbăta

Începând cu data de 8 septembrie 2018, sediul central al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu va avea program de lucru cu publicul și în zilele de sâmbătă, în intervalul orar 9:00 – 13:00. Această inițiativă vine în întâmpinarea intereselor de studiu și lectură ale utilizatorilor. Astfel, cei interesați pot accesa Compartimentul pentru Copii și Tineret (Corp B, etajul 1), Compartimentul pentru Adulți și Sala de Lectură (Corp B, etajele 4 și 5), situate în sediul central al bibliotecii (Str. G. Barițiu, nr. 7, Sibiu).

3

„Considerând accesibilitatea drept una din funcțiile esențiale ale bibliotecii și cunoscând îndeaproape nevoile utilizatorilor noștri, am făcut tot posibilul să punem în practică această prelungire a programului de lucru în zilele de sâmbătă. De aceea ne bucură faptul că putem acum să dăm curs solicitărilor pasionaților de studiu și lectură și să atragem alte categorii de cititori care nu reușesc să ajungă la bibliotecă în timpul săptămânii.” – Silviu Borș, directorul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

4

În prezent, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu deține numeroase colecţii de documente din toate domeniile cunoaşterii: carte românească şi străină, publicații periodice românești și străine, colecţii de materiale audio și audiovizuale, manuscrise, documente de corespondență, documente iconografice, carte veche românească și străină, cărți rare, documente cartografice, ex-libris-uri, decorații și altele. Întregul fond al bibliotecii, constituit, organizat şi dezvoltat sistematic în cei peste 150 de ani de existenţă, este pus la dispoziția publicului larg prin intermediul compartimentelor de împrumut din sediul central și cele cinci filiale.

 

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu va fi deschisă și sâmbăta

Workshop cu Lia Perjovschi @ Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Maps and Mapping Workshops #3

Al treilea atelier din cadrul proiectului Hărți și Mapare: practici și unelte cartografice se va desfășura la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, et.5, locație care găzduiește un proiect artistic dedicat artelor vizuale contemporane – Spațiul telescopic al cunoașterii, experiment instalat în mansarda bibliotecii de către Lia Perjovschi, artist vizual. Constituit într-o colecție de obiecte-simbol care valorifică trecerea timpului, acest „muzeu imaginar al cunoașterii” propune privitorilor „ o aventură vizuală, un spațiu telescopic, un atlas de idei, o navă spațială gata să decoleze”, explică Lia Perjovschi.

1

Evenimentul Maps and Mapping Workshops #3 cu Lia Perjovschi se desfășoară în zilele de 9, 10 și 11 septembrie 2018 (duminică 14:00 – 18:00, luni 10:00 – 14:00, marți 10:00 – 14:00).

Tema acestui workshop este „maparea realităților, relațiilor, sensurilor și contextelor”, așa cum declară Flaviu Rogojan din echipa organizatorilor. „Workshop-ul propune o serie de întâlniri cu sub formă de brainstorming, dezbateri și discuții pe teme actuale, printre care: istorii ale artei contemporane, trasarea poziției în rețeaua culturală, și strategii artistice de supraviețuire în politici reale. Un punct de plecare îl constituie chiar temele prezente în practica Liei Perjovschi, maparea și privirea critică, exemplificată prin cunoscuta serie de lucrări Mind-Maps care discută despre procesele prin care se adună, recuperează și diseminează informația. Colecțiile de globuri, arhivele, diagramele și hărțile fac vizibilă o abordare subiectivă față de istorie și istoria artei, dar aduc în discuție și aspectele sociale și politice. În cadrul Muzeului Cunoașterii vom urmări relația dintre subiect – context – sens, și vom dezvolta idei de proiecte pe care le putem susține mai departe și în perioada următoare.”

2

Programul Maps and Mapping Workshops este organizat de Aici Acolo Pop Up Gallery din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Salonul de Proiecte București.

Toate evenimentele care au loc în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Workshop cu Lia Perjovschi @ Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

ROMÂNIA E ACASĂ

Clipboard01

Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, tefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati

 

            Expoziția IOAN PETRU CULIANU face parte din proiectul expozițional „ROMÂNIA E ACASĂ” aflat la cea de a patra serie de vernisaje dintr-un număr total de șase și aduce în atenția publicului un capitol din istoria literaturii române, mărturii de viață și creație ale poetului originar din Iași.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, fiecare dintre cele cinci personalități ca un simbol al unității tuturor provinciilor românești, își va continua periplul prin alte orașe: Emil Cioran vine de la Iași la Brăila, Ṣtefan Baciu de la Brăila la Slatina, Ioan Petru Culianu de la Slatina la Sibiu, Panait Istrati de la Sibiu la Brașov, Eugen Ionescu de la Brașov la Iași. La începutul lunii noiembrie „se vor reîntâlni” în orașul Marii Uniri, Alba-Iulia. Expozițiile vor fi completate cu activități educaționale adresate tinerilor.

Calendarul expozițional a debutat în 14 mai și se derulează în cadrul proiectului cultural „ROMÂNIA E ACASĂ. Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Ṣtefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati”. Proiectul este implementat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov cu finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național și cu sprijinul partenerilor săi: Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Județean Olt, Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia. Proiectul se încadrează în aria Promovarea Culturii Scrise și se desfășoară în perioada mai-noiembrie 2018.

Expoziția IOAN PETRU CULIANU va putea fi vizitată între 31 august și 21 septembrie 2018.

Marinela Loredana Barna

Manager proiect

11

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.”

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on ROMÂNIA E ACASĂ

De Ziua Limbii Române, dialog Radu Vancu și Silviu Borș la terasa Bibliotecii Județene ASTRA

Poster RTS_280818

Un nou sezon al evenimentelor Round Table Sibiu va debuta vineri, 31 august, de la ora 18:00 la terasa Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (Str. George Barițiu nr. 7, et. 5). Prilejuit de Ziua Limbii Române, evenimentul îi va avea invitați pe scriitorul Radu Vancu și directorul Bibliotecii Județene ASTRA, Silviu Borș, iar în calitate de moderator va fi jurnalista Oana Ciucă Lázár.

Dialogul invitaților va fi completat și la această ediție de intermedii artistice live susținute de artiștii Romulus Cipariu – țambal și Andrei Marcovici – percuție.

Temele acestei noi serii de evenimente vor fi Sibiul în contextul Centenarului dar și Sibiul – Regiune Gastronomică Europeană 2019. Protagoniștii vor fi invitați să vorbească despre cum a contribuit orașul la formarea lor personală și profesională, cum văd Sibiul parte din comunitatea europeană și cum privesc oportunitățile sale de dezvoltare.

Intrarea va fi liberă, în limita locurilor disponibile, prin solicitarea invitației electronice la adresa round.table.sibiu@gmail.com Seara se va încheia cu o invitație la degustare de vinuri Budureasca din gama Premium.

Cu un format care și-a cucerit publicul de-a lungul celor peste 30 de evenimente organizate până în prezent, Round Table este un eveniment aflat la confluența dintre conferință, spectacol, interviu, concert și totodată emisiune culturală cu public, în centrul căreia personalități de vârf ale societății de azi sunt invitate să expună într-un cadru informal parcursul pe care l-au dobândit în orașul în care locuiesc alături de valorile și principiile care i-au ghidat de-a lungul timpului.

Și unde se poate desfășura un astfel de eveniment, de Ziua Limbii Române, dacă nu în incinta unei biblioteci cu semnificație: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, prima bibliotecă în limba română din Transilvania. În condițiile în care vremea va permite, evenimentul se va desfășura în aer liber, pe terasa bibliotecii care oferă o frumoasă vedere panoramică asupra orașului.

Evenimentul va fi transmis în direct pe site-ul televiziunii culturale www.EnjoyTV.ro.

Organizator: UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România.

Acțiune co-finanțată de Primăria Municipiului Sibiu. Parteneri: Exces Music, EnjoyTV.ro, Biblioteca Județeană ASTRA, Teatrul Gong, Organizația Somelierilor din România, Budureasca, ReflexoVital, Tulipa Flower Shop.

 

Irina Macedonski

PR UCIMR

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on De Ziua Limbii Române, dialog Radu Vancu și Silviu Borș la terasa Bibliotecii Județene ASTRA

Altelierele BiblioVacanța 2018 s-au incheiat cu succes

Și în acest an, programul de vară dedicat copiilor de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu s-a încheiat cu zâmbete, veselie și ropote de aplauze, semn că totul a mers bine și participanții au fost fericiți. La festivitatea de încheiere a atelierelor BiblioVacanța, copiii au prezentat un program artistic și muzical care a cuprins elemente deprinse și exersate de aceștia în cadrul biblio-atelierelor de vară: cântece, dansuri, scenete. Părinții și susținătorii micuților au privit cu încântare toate momentele serbării care au demonstrat din plin succesul activităților BiblioVacanța.

1 2 3 4

Atelierele s-au desfășurat pe parcursul a șapte săptămâni, în perioada iulie–august 2018, participanții fiind împărțiți în două grupe, astfel încât să poată beneficia de activități cât mai mulți copii. Având drept scop aducerea copilului mai aproape de carte și citit, atelierele de vară au propus școlarilor o serie de activități care îmbină lectura cu jocul și alte modalități de cunoaștere și recreere.

 

Inițiatoarele programului – Ana Coca, Paula Mihalache și Daniela Sava (bibliotecare în cadrul Compartimentului pentru Copii și Tineret) – au avut alături o echipă inimoasă și dinamică de tineri biblio-voluntari care s-au implicat activ și au susținut cu pricepere și entuziasm toate activitățile derulate cu elevii.

5

În funcție de categoria de vârstă, copiii au participat la o serie de activități, precum: căsuţa cu poveşti, cursuri de limbi străine, de dans sau bune maniere, ştafeta poveştilor, ateliere creative (origami, desen, bricolaj), vizionare de film, concursuri interactive pe diverse teme, istoria în legende şi mituri, fabrica de teatru, noţiuni de comportament civic, educaţie fizică etc.

6 7

BiblioVacanța, programul de vară al bibliotecii, se adresează, în mod gratuit, copiilor din ciclul primar şi gimnazial, care dețin permis de bibliotecă, și vizează în principal stimularea interesului pentru lectură și antrenarea imaginației copiilor prin ateliere creative diverse alte activități educative și recreative.

Toate acțiunile și evenimentele Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se organizează cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Altelierele BiblioVacanța 2018 s-au incheiat cu succes

ROMÂNIA E ACASĂ

Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, tefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati

 

            Proiectul expozițional, aflat la cea de a treia serie de vernisaje dintr-un număr total de șase, își propune realizarea unui demers de cunoaștere, înțelegere și analiză a experienței creative a cinci personalități românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Ṣtefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati.

Expoziția PANAIT ISTRATI aduce în atenția publicului un capitol din istoria literaturii române, mărturii de viață și creație ale scriitorului originar din Brăila.

Începând cu 23 iulie 2018, în contextul Centenarului României Mari, fiecare dintre cele cinci personalități, ca un simbol al unității tuturor provinciilor românești, își va continua periplul prin alte orașe: Panait Istrati vine de la Slatina la Sibiu, Emil Cioran de la Brașov la Iași, Ṣtefan Baciu de la Iași la Brăila, Ioan Petru Culianu de la Brăila la Slatina, Eugen Ionescu de la Sibiu la Brașov. La începutul lunii noiembrie „se vor reîntâlni” în orașul Marii Uniri, Alba-Iulia. Expozițiile vor fi completate cu activități educaționale adresate tinerilor.

Calendarul expozițional a debutat în 14 mai și se derulează în cadrul proiectului cultural „ROMÂNIA E ACASĂ. Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Ṣtefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati”. Proiectul este implementat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov cu finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național și cu sprijinul partenerilor săi: Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Județean Olt, Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia. Proiectul se încadrează în aria Promovarea Culturii Scrise și se desfășoară în perioada mai-noiembrie 2018.

Expoziția PANAIT ISTRATI va putea fi vizitată între 23 iulie și 17 august 2018.

 

Comunicat presă

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on ROMÂNIA E ACASĂ