Transcribathon România – Citește ce s-a scris acum 100 de ani

comunicat_presa_Transcribathon_Romania

Romania_PR_Material_EN-RO_translation_translated

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Transcribathon România – Citește ce s-a scris acum 100 de ani

Europeana 1914-1918 Digitizarea fotografiilor, scrisorilor şi amintirilor la 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial

Comunicat de presa_Europeana 1914-1918_Romania_Sibiu_draft

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Europeana 1914-1918 Digitizarea fotografiilor, scrisorilor şi amintirilor la 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial

Ziua Internaţională a Cititului Împreună

Comunicat ZICI program final ZICI 2017-1 zici-1

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Ziua Internaţională a Cititului Împreună

Program manifestari 1 Decembrie 2016

afis-final-1-dec-2016

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Program manifestari 1 Decembrie 2016

Opportunity Funds 2017

Eşti un elev cu rezultate excepţionale, vrei să studiezi în Statele Unite, dar provii dintr-o familie cu venituri mici?
EducationUSA, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, lansează competiția pentru programul Opportunity Funds 2017, dedicat elevilor de liceu  din clasele X-XI, care au nevoie de susţinere financiară pentru a aplica la studii în Statele Unite. Fondurile nu acoperă taxele de şcolarizare şi întreţinere în SUA, ci sunt destinate facilitării procesului de aplicaţie.

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
•    Să aibă cetăţenie română sau să fi primit azil politic în România

  •  Să fie liceeni în clasele X-XI
  •  Să aplice la programe de licenţă în cadrul unor colegii sau universităţi acreditate din Statele Unite care oferă ajutor financiar integral
  •  Să poată demonstra o nevoie financiară reală
  •  Să aibă rezultate academice deosebite şi să dovedească potenţial de leadership

Programul acoperă:

Faza I – Pregătirea aplicaţiei

  •   Sesiuni de consiliere educaţională susţinute de Fulbright-EducationUSA şi costul testelor standardizate (SAT, TOEFL)*
  •   Costul traducerii şi expedierii documentelor
  •   Taxele de aplicare la universităţi

* rezultatele obţinute la testul TOEFL din Faza I vor fi decisive în trecerea la faza aplicării la universităţi, în funcţie de baremul minim stabilit

Faza II – Odată ce candidatul a fost acceptat de o universitate din Statele Unite după ce a trecut prin Faza I a programului Opportunity Funds – Romania

  •   Taxele asociate vizei de studiu
  •   Costul biletului de avion
  •  Alocaţie pentru prima lună de trai ca student în Statele Unite (settling-in allowance)

Odată admişi în programul Opportunity Funds, elevii selectaţi vor participa în mod obligatoriu la un program de sesiuni lunare de consiliere educaţională gratuite susţinute de echipa Fulbright-EducationUSA online şi/sau la sediul Fulbright-EducationUSA Advising Center.


Procesul de aplicare la programul Opportunity Funds

Termen-limită: 4 decembrie 2016


Profilul
 completat online va include: informaţii despre candidat, obiectivele de studiu, documente financiare care să ateste necesităţile financiare în vederea aplicării la studii în SUA, eseu personal.

Documente şi adeverinţe solicitate:

– foile matricole din liceu din clasele IX-XI

– dovada veniturilor mici ale familiei: documente financiare sau adeverinţă de şomaj/incapacitate de muncă

– dovada cheltuielilor lunare/număr de persoane în familie

* În caz că nu aţi susţinut niciun test până la momentul depunerii aplicaţiei, nu este necesară completarea acestei secţiuni din portalul aplicaţiei. De asemenea, nu trebuie încărcat bugetul estimativ din secţiunea „Supporting Documents”.

 

Finaliştii vor fi anunţaţi în cursul lunii ianuarie 2017.

 

Pentru informaţii şi lămuriri suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email feac@fulbright.ro sau la numărul de telefon  021.231.90.15.
———-

EducationUSA este o reţea de centre de consiliere pentru studii universitare şi postuniversitare în Statele Unite finanţată de Departamentul de Stat american pentru a oferi informaţii imparţiale şi detaliate candidaţilor internaţionali interesaţi să studieze la nivel de licenţă, masterat şi doctorat în SUA.

opportunity-funds_2017

 

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Opportunity Funds 2017

Fondul documentar “Andrei Oţetea”

Colecţiile de publicaţii ale Bibliotecii Judeţene “ASTRA” :

Fondul documentar “Andrei Oţetea”

andrei_oteteaVolumul cu acest titlu, editat de Editura Armanis în 2015, continuă proiectul editorial care vizează promovarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural al Biblioteciii Judeţene ASTRA.

Cele peste 650 de pagini ale cărţii sunt structurate în 4 capitole mari: “Date biografice şi prezentarea fondului de carte”, “Autografe şi dedicaţii în fondul Andrei Oţetea”, “Crâmpeie din viaţa şi activitatea academicianului Andrei Oţetea” şi “Catalogul fondului de carte”.

Primul capitol conţine o scurtă biografie a istoricului şi academicianului Andrei Oţetea, născut în satul Sibiel, judeţul Sibiu, detalii despre anii de şcoală şi studiile universitare şi doctorale făcute la Paris, graţie bursei oferite de Asociaţiunea ASTRA. În continuare este descrisă cariera didactică, universitară şi academică, ilustrată de fotografii, legitimaţii şi manuscrise aflate în fondul Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Judeţene ASTRA. Urmează o prezentare a Cabinetului documentar “Andrei Oţetea”, constituit în urma donaţiei făcută de soţia regretatului istoric, conform dorinţei lui, donaţie constând din cele 6.000 de volume, biblioteca personală, împreună cu mobilierul biroului academicianului.

Cel de-al doilea capitol prezintă autografele şi dedicaţiile existente pe majoritatea cărţilor care constituie fondul documentar “Andrei Oţetea”, însemnări aparţinând foştilor studenţi, doctoranzi, colegi sau prieteni ai academicianului, personalităţi ale vieţii culturale, social politice şi universitare ale României secolului XX. Printre cei care i-au dedicat cărţi lui Andrei Oţetea se numără Nicolae Iorga, Dan Berindei, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Mircea Păcurariu, Ioan Lupaş, Silviu Brucan, George Oprescu, Constantin C. Giurescu, ş.a.

Următorul capitol reproduce manuscrise, caiete de lucru, notiţe, agende de lucru, jurnale de călătorie şi fotografii din timpul vieţii istoricului şi academicianului Andrei Oţetea (1894-1977).

Mai mult de jumătate din paginile volumului îl constituie catalogul fondului de carte, conţinutul ultimului capitol, editat conform ordinii date de Clasificarea Zecimală Universală. Pentru uşurinţa consultării şi de nespecialişti în biblioteconomie, indicii zecimali au fost înlocuiţi cu denumirea diviziunilor sau subdiviziunilor Clasificării Zecimale Universale.

Radu Irimie,
bibliotecar cabinetele documentare

Posted in noutati | Comments Off on Fondul documentar “Andrei Oţetea”

Un gest de mare nobleţe

Într-un gest de mare nobleţe, artistul plastic Ion Isăilă, un sibian dăruit din plin cu nepreţuitul har al creatorului de frumos, împreună cu soţia sa, Mirela Anura Isăilă, şi ea o plasticiană de renume internaţional, au ales să doneze Bibliotecii Judeţene Astra din Sibiu o parte însemnată din creaţiile proprii. Donaţia constă în 70 de desene realizate în creion şi cărbune (perioada 1970-1992) şi mai multe gravuri, litografii, linogravuri şi xilogravuri.

Ion Isăilă s-a născut la Sibiu, în anul 1953, şi a absolvit, în 1979, Institutul de Arte Plastice din Bucureşti. Între anii 1984-1990, a urmat cursuri la Colegiul de Artă din Düsseldorf (Germania). A expus în nouă expoziţii personale (în Germania şi în Franţa), în numeroase alte expoziţii de grup (în România, SUA, Germania, Austria, Belgia) şi în expoziţii internaţionale (în Spania, Olanda, Franţa ş.a.). Soţia sa, Mirela Anura Isăilă, născută la Blaj, în 1957, a studiat la Academia de Arte din Bucureşti, a urmat cursuri post-universitare de conservare, dar şi Academia de Arte din Düsseldorf. Între anii 1991 şi 2001, a fost „residenta Cité international des Arts Paris”, în anul 2009, „residenta în satul lui Marcel Iancu-Ein Hod, în Israel”. Artista a avut şase expoziţii personale (în România, Germania şi Israel) şi a participat la numeroase expoziţii de grup şi internaţionale în: Polonia, Mexic, Olanda, Germania, Franţa, SUA ş.a.

Conducerea Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu apreciază la înalta sa valoare gestul celor doi mari artişti, le adresează şi pe această cale mulţumiri în numele iubitorilor de frumos din Sibiu, şi îi asigură de întregul său respect şi preţuire.

Director
Dr. Silviu Borș

donatie_gravuri_biblioteca_astra_725x500

 

Posted in noutati | Comments Off on Un gest de mare nobleţe

Tezaurul efemeridelor

Compartimentul Periodice – Prezentare generală

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu adăposteşte un fond bogat de publicaţii periodice, constituit din primii ani de la înfiinţarea acesteia.

Importanţa colecţiilor de ziare şi reviste ca surse primare de informaţie şi mijloace de valorificare a cercetărilor în domeniul istoriei culturale românești, s-a concretizat în acţiunile întreprinse de Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român pentru colecţionarea şi constituirea unui fond de publicaţii periodice româneşti.

Primele colecţii încep să apară după anul 1868, ca urmare a schimbului de publicaţii între Asociaţiune şi diferite instituţii din Vechiul Regat (Academia Română, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Iaşi) dar şi prin achiziţionarea de publicaţii apărute în Transilvania şi Ungaria. În anul 1897 revista Transilvania publică apelul bibliotecarului Nicolae Togan către publicul doritor sa trimită ”…gratuit ori în preţi de bani din ceea ce eventual dispun”.

Donaţiile şi schimbul de publicaţii au constituit mult timp principala sursă de îmbogăţire a colecţiilor. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Andrei Bârseanu, Simion Mangiuca, Horia Petra-Petrescu, Andrei Oţetea, Victor Lazăr, dr. Athanasie Marienescu, Academia de Ştiinţe din Viena, Academia din Budapesta, Academia Română, sunt doar o parte din cei care au răspuns acestor apeluri.

Sibiul a avut începând din sec. al XVIII-lea o presă activă şi diversificată, atât în limba germană cât şi în limba română şi maghiară. Presa în limba română a deţinut primatul până la 1918.

Între 1897 şi 1899 Asociaţiunea a ajuns la o înţelegere cu tipografiile şi librăriile româneşti din Transilvania pentru trimiterea de către acestea în mod gratuit, a unui exemplar din tipăriturile lor bibliotecii. Aceste demersuri au continuat de-a lungul timpului iar după 1918 s-au creat condiţii noi pentru dezvoltarea presei, în special în Transilvania. Legea Depozitului Legal cu caracter naţional, care a funcţionat în perioada 1923-1949, a avut ca urmare creşterea considerabilă a fondului de publicaţii periodice din Biblioteca ASTRA.

Prima secţie de publicaţii periodice s-a creat în urma reorganizării Bibliotecii din 1910-1911. În anul 1918 fondul de publicaţii periodice număra 700 de titluri în peste 2000 de volume.

Legea Depozitului Legal din 1923 a dus la lărgirea considerabilă a caracterului naţional al fondului de publicaţii, ajungând în 1944 la peste 4000 de titluri. Fondul de publicaţii periodice româneşti transilvănene este unul din cele mai bogate din ţară. Dintre acestea amintim Foaia Duminecii – Braşov 1837, Gazeta de Transilvania – Braşov 1838, cu suplimentul ei Foae Literară devenită Foae pentru minte, inimă şi literatură, Familia – Oradea 1865, Albina – Viena, Pesta 1866, Luceafărul – Budapesta, Sibiu 1902, Libertatea – Orăştie 1907, Drapelul – Lugoj 1901.

Dintre publicaţiile provenite de peste Carpaţi, amintim Albina Românească – Iaşi 1829, Curierul Românesc – Bucureşti 1829, Dacia Literară – Iaşi 1840, Magazinu Istoricu pentru Dachia 1845, Convorbiri Literare – Iaşi 1867, România Literară – Bucureşti 1855, Albina – Bucureşti 1891.

Din fondul de publicaţii periodice sibiene amintim ziarul Telegraful Român, organ de presă al Bisericii Ortodoxe Române, apărut în 1853, singura publicaţie cu apariţie neîntreruptă din sud-estul Europei, revista Transilvania – foaia Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român, apărută în 1868, Tribuna, fondată de Ion Slavici în 1884, Foaia Poporului, organ al “Astrei”, apărită în 1892, Luceafărul, înfiinţat în 1902 la iniţiativa unor tineri români printre care Octavian Goga.

Publicaţiile periodice germane şi maghiare ale timpului, alcătuiesc un fond considerabil, de mare valoare şi cu caracter divers, ştiut fiind faptul că tipografiile şi publicaţiile germane le-au precedat pe cele româneşti în Transilvania, dintre acestea amintim Siebenbürgische Quartalschrift 1797, Siebenbürgisches Intelligentzblatt 1797, Der Siebenbürger Bote 1840, Orszagos Törveny es Kormanilap 1850.

Semnalăm prezenţa în cadrul fondului istoric de publicaţii şi a almanahurilor, calendarelor, analelor şi anuarelor, atât în limba română cât şi în germană şi maghiară, care împreună cu presa centrală şi locală, cu publicaţiile diferitelor partide istorice, sau cu cele conduse de ziarişti renumiţi în epocă, sunt utilizate ca surse de informare ştiinţifică de către studenţi şi cercetători interesaţi de activitatea de cercetare şi documentare.

Alături de fondul tradiţional de publicaţii periodice (constituit de la înfiinţarea bibliotecii până în anul 1948), biblioteca deţine şi o colecţie de publicaţii din domenii variate acumulată fie prin achiziţii / abonamente fie prin donaţii : ziare centrale sau locale, săptămânale literare, social-politice şi de specialitate, publicaţii ale Academiei Române, anuare ale universităţilor şi ale institutelor de cercetări, ajungându-se astfel la un total de peste 84.000 de u.b. în momentul de faţă.

În prezent, Compartimentul Periodice se află la etajul I al sediului istoric al bibliotecii, Corp A (Palatul ASTRA), unde este situată Sala de lectură formată dintr-o încăpere cu 18 locuri şi cu un fond permanent de referinţă format din diverse dicţionare, enciclopedii, bibliografii precum şi publicaţii de legislaţie. Pentru o informare rapidă, secţia pune la dispoziţie următoarele mijloace de informare : catalogul abonamentelor curente care este postat şi pe site-ul bibliotecii; catalogul tradiţional pentru publicaţiile din fondul istoric; indici de reviste; catalogul aniversărilor culturale; Bibliografia României (cu articole din publicaţii seriale); cataloage ale publicaţiilor locale; două calculatoare cu baza progresivă de date. Pentru cererile din domeniul legislaţiei se asigură accesul şi prin programul Lex Expert. Publicaţiile periodice se consultă numai la Sala de lectură în baza unui permis de intrare (card) eliberat într-una din secţiile bibliotecii. La cerere se oferă servicii de copii xerox, scanare, fotografiere şi salvare pe diferite suporturi a informaţiei din bazele de date ale bibliotecii.

Lista publicaţiilor achiziţionate prin abonament 2016:

Cotidiene: Adevărul, Evenimentul Zilei, Gazeta Sporturilor, Gândul, Jurnalul Naţional, Libertatea, România Liberă, Tribuna, Ziarul Financiar.

Bisăptămânale: De Toate pentru Toţi.

Săptămânale: Academia Caţavencu, Capital, Dilema Veche, Expres Sibian, Formula As, Hermannstadter Zeitung, Monitorul Oficial al României. Partea I. Legi, Decrete, Hotărâri şi Alte Acte;

Monitorul Oficial al României. Partea a III-a. Publicaţii şi Anunţuri, Observator Cultural, Revista 22, România Literară, România Mare, Sibiu 100%, Tribuna Economică, Tribuna Învăţământului, Viaţa Medicală.

Lunare: Avantaje, Biblioteca, Casa Lux, Convorbiri Literare, Dreptul, Familia – Oradea, Feed-Back – Iași, Historia, Hotărâri ale Guvernului României şi Alte Acte Normative, Ioana, Lumea, Lumea Misterelor, Magazin Istoric, National Geographic România, Scena.ro, Știință și Tehnică, Teatrul Azi, Tribuna – Cluj, Vatra – Tg. Mureș

Trimestriale: Dacia Literară, Historia Special, Legislaţia României, Lettre Internationale

Semestriale: Revista Bibliotecii Naţionale a României, Secolul 21.

Anuale: Dosar de Restaurare. Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii, Informare şi Documentare. Lucrări ale Sesiunilor Profesionale, Revista Română de Istorie a Cărţii.

La acestea se adaugă, începând cu anul 2014 și publicații străine: Capital (Fr) , Harvard Business Review, Management (Fr), Magazine Litteraire (Fr), Scientific American

Posted in noutati | Comments Off on Tezaurul efemeridelor

Biblioteca Digitală a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu

Biblioteca Digitală răspunde unor cerinţe simple de creare, diseminare, utilizare, prezervare a colecţiilor din biblioteca tradiţională. Trecerea de la materialul tipărit la cel electronic a dus, în mod firesc, la transpunerea colecţiilor – fie că sunt reprezentate de cărţi, periodice, manuscrise, iconografie, hărţi etc. – în format electronic. În acest mod, nu doar ca sunt păstrate documentele şi pentru cei ce ne urmează, dar ele pot fi consultate, în timp real, de oricine, de oriunde, atâta timp cât există o conexiune la internet şi un dispozitiv conectat la acesta.

Biblioteca Digitală a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu pune la dispoziţia utilizatorilor, prin site-ul său bjastrasibiu.ro/biblioteca-digitală/ cărți, manuscrise, periodice și materiale iconografice din colecțiile Bibliotecii selectate în funcţie de unicitatea lor, relevanţa pentru Sibiu şi Transilvania, gradul de solicitare şi de conservare. Se pot consulta lucrări manuscrise (imagini scanate care redau întocmai aspectul original) care numai cu greu ar putea fi puse la dispoziție publicului în mod tradițional datorită vechimii şi a gradului de conservare al acestora, regăsite în categoria Carte românească manuscrisă, Carte străină manuscrisă, Carte străină rară, Carte străină veche. De asemenea, texte (obținute tot prin scanare, urmată de programe de recunoaștere text, pentru lucrările ce nu au imagini).

Avantajul constă în aceea că aceste texte pot fi preluate direct drept citate și introduse la nevoie în programe de prelucrare a textelor. În categoria Periodice, pagini şi pagini de articole din ziare au fost transformate în texte inteligente, uşor de regăsit şi de folosit. Se adaugă manuscrise, fotografii, ex-libris- uri, publicaţii editate în Biblioteca ASTRA, documente adunate în cadrul Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii, în dorinţa de a facilita accesul utilizatorului la o cantitate cât mai mare de documente fără a mai fi nevoie de deplasarea fizică, cât şi accesul simultan al mai multor utilizatori la acelaşi document.

Pot fi regăsite Enciclopedia Română (1905), Monografia comunei Răşinariu (1915), colecţia completă de manuscrise româneşti (sec. XVII-XIX), manuscrise din fondul Emil şi Aurel Cioran, Gazeta Oficială a Judeţului Sibiu (1923, 1924, s.a.), Foaia Poporului (primul număr – 1896), Tribuna (primul număr – 1884), Conferinţele ASTREI, etc. Urmează a fi expuse utilizatorilor colecţia completă de Bibliografie românească veche, Carte veche străină, Iconografie, Periodice vechi.

Ca toate acestea să poată fi oferite utilizatorilor Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, echipa Compartimentului Informatizare-Digitizare (Mihai Cruciat, Malvina Sabău, Delia Lugojanu, Ioana Butnaru) alături de ceilalţi colegi bibliotecari implicaţi în munca de transpunere a documentelor tradiţionale în variantă electronică din celelalte compartimente ale Bibliotecii se bazează pe tehnologie de vârf. Astfel, scanner-ul Zeutschel A2 OS 1200 combină performanţele tehnice maxime cu imaginile rezultate perfecte prin corectarea şi detectarea automată a documentelor, management automat de culoare, expunerea redusă la lumina (iluminarea va fi activată numai la scanare), presiune redusă asupra cotorului cărţilor vechi etc. Scanner-ele de carte Plustek OpticBook pot prelua chiar și cele mai dificile cărţi şi documente datorită capacului detașabil și a unei zone de scanare care se extinde la marginea scanerului.

DocWorks este un program utilizat de cele mai renumite biblioteci, edituri, și companii din întreaga lume pentru a digitaliza și de a converti documentele valoroase pentru a asigura accesul facil, consultabil, dar şi conservare pe termen lung a documentelor. Termenul Unitate Digitală înseamnă transformarea documentelor tipărite la imagini digitale, aceste imagini urmând a fi convertite în unități inteligente utilizând OCR (recunoașterea textului) și zonarea (de exemplu, identificarea diferitelor articole pe o pagină de ziar).

DocWORKS este singurul program care combină toate etapele de conversie necesare într-un singur flux de lucru. Astfel vine în ajutorul celui interesat de un anumit subiect, titlu, autor, localitate, cuvânt, uşurându-i munca de documentare, înjumătăţind timpul alocat „răsfoirii” paginilor de carte sau ziar.

Prin proiectul LoCloud Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu este partener la Biblioteca Digitală Europeană Europeana.eu – un portal „despre idei și inspirație” care oferă acces utilizatorilor la peste 52 milioane de obiecte digitale (lucrări de artă, artefacte, cărţi, înregistrări video şi audio) din întreaga Europă – alături de alte opt biblioteci judeţene, şi pune la dispoziţia utilizatorilor 52 de numere din “Foaia Poporului”, publicaţie apărută la Sibiu, în 1898, ziar independent, de economie, politică, beletristică, opinie etc.

Ioana Butnaru,
bibliotecar

Posted in noutati | Comments Off on Biblioteca Digitală a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu