Revista Transilvania – Scurt istoric

Revista-Transilvania-2015Revista Transilvania a fost înfiinţată în 1868 ca organ al Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român (ASTRA). Capitolul 33 din Statutele ASTREI prevedea înfiinţarea unei publicaţii periodice în care să fie publicate „afacerile” Asociaţiunii (procese verbale ale şedinţelor Comitetului central, ale comisiilor de specialitate şi ale adunărilor generale, lansarea de concursuri pentru diferite premieri, burse de studiu, rapoartele funcţionarilor etc.), precum şi materiale de critică şi creaţie literară, istorie, filosofie etc. Responsabilitatea redactării publicaţiei îi revenea, tot prin statute, secretarului I al Asociaţiunii.

Revista, purtând numele Transilvani’a. Foi’a Asociatiunei transilvane pentru literatur’a roman’a si cultur’a poporului romanu, va apărea începând cu data de 1 ianuarie 1868 la Braşov, de două ori pe lună, în format 80, cu un tiraj de 750 de exemplare primul număr şi 500 de exemplare următoarele; Comitetul central a hotărât ca revista să fie editată şi tipărită la Braşov (în tipografia lui Romer & Kamner), unde locuia George Bariţiu, cel de numele căruia se leagă editarea revistei până în anul 1889 (cu o întrerupere în perioada 1879-1880, începând cu 1881 sediul revistei mutându-se la Sibiu). După un episod în care George Bariţiu îşi dă demisia (adunarea generală de la Făgăraş, 1871), recomandând ca revista să fie editată la Sibiu sub îngrijirea Comitetului central, apariţia revistei va fi sistată în urma deciziei Comitetului central luată în şedinţa sa din 28 iulie 1878, fiind înlocuită deAnalele Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român începând cu anul 1879. În anul 1880, adunarea generală de la Turda decide reluarea apariţiei revisteiTransilvania, în locul Analelor, începând cu 1 ianuarie 1881, tot în 24 de numere pe an, la Sibiu de această dată.

Mergi pe website-ul revistei Transilvania …