Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Județeană ASTRA, în sprijinul comunității academice

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu este unul dintre cele mai importante centre de informare, cercetare, comunicare și socializare din spațiul cultural sibian. În cele două sedii principale și filialele acesteia echipa de bibliotecari oferă întregii comunități servicii de bibliotecă menite să faciliteze informarea, documentarea și consolidarea cunoștințelor din toate domeniile. În egală măsură, prin activitățile și proiectele desfășurate, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu reprezintă un pol educațional remarcabil în comunitatea locală. Sălile de lectură, cabinetele de studiu individual, diversitatea colecțiilor și serviciile specializate sunt elemente esențiale care vin în sprijinul comunității academice, a studenților, cercetătorilor și cadrelor didactice. Astfel, studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sunt încurajați și sprijiniți în toate demersurile lor de studiu și cercetare prin:

 • Stagiile de practică profesională pregătesc studenții pentru a dobândi competențele profesionale necesare unei bune inserții pe piața muncii.

 

 • Prin intermediul serviciului electronic BiblioSuport se oferă asistență bibliografică personalizată utilizatorilor care solicită materiale scanate prin email, la adresa: bibliosuport[at]bjastrasibiu.ro.

 

Servicii gratuite:

 • împrumut documente tipărite la domiciliu sau în sălile de lectură;
 • consultare baze date: catalog tradițional (fișe de carte) sau catalog online (http://www.bjastrasibiu.ro:8080/liberty/libraryHome.do) și biblioteca digitală (http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/);
 • împrumut/livrare documente electronice – https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/astra/Featured?media=all&src=lib;
 • rezervare titluri la cerere;
 • împrumut inter-bibliotecar de documente;
 • studierea documentelor rare în sălile de lectură ale bibliotecii;
 • asistență de specialitate pentru consultarea documentelor;
 • consultații biblioteconomice, cercetare și documentare bibliografică;
 • programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative;
 • acces internet – 1 oră;
 • eliberare “Permis de acces” pentru personalul din instituțiile subordonate Consiliului Județean Sibiu, pensionari și șomeri, persoane cu nevoi speciale.

 

Servicii cu plată

 • eliberare și reemitere Permis de acces la bibliotecă;
 • eliberare Permis de acces pe termen scurt (o lună);
 • elaborarea de liste bibliografice personalizate, la cerere;
 • scanare și fotocopiere documente din patrimoniul instituției;
 • imprimarea informației din bazele de date ale instituției pe suport hârtie;
 • servicii de tipografie și legătorie;
 • închirieri spatii pentru activități culturale, artistice, educative, științifice, sociale;
 • închirieri cabinete individuale de studiu.

 

Scopul tuturor serviciilor Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu este de a răspunde permanent dorinței de informare, educare și recreere a utilizatorilor, toate activitățile și proiectele acesteia fiind sprijinite de Consiliul Județean Sibiu.