Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

👥 💻 Biblioteca Județeană #ASTRA Sibiu face parte din Rețeaua de Centre Digitale din România, beneficiind recent de acordarea unei finanțări din partea Fundației EOS România (Educating for an Open Society Romania), pentru implementarea proiectului național de educație și incluziune digitală „Împreună în România digitală”. Sub deviza „Educație pentru o societate deschisă”, Fundația EOS România dezvoltă programe de educație și incluziune digitală destinate comunităților și programe de formare și perfecționare a cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii.

💻 👥 Prin intermediul Centrelor Digitale, beneficiarii participă gratuit la cursurile oferite pe platforma de învățare CompetentDigital.ro, spațiu virtual care oferă acces la o serie de materiale și tutoriale, ușor de urmărit și parcurs, prezentări practice care vin în ajutorul celor care au nevoie de competențe digitale de bază. Obiectivele implementării acestui proiect de #educație și incluziune digitală urmăresc crearea și dezvoltarea competențelor digitale individuale și reducerea gradului de divizare și inegalitate în societate și pe piața muncii, aspecte care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru cât mai multe categorii de persoane.

🖥️ 👩🏼‍🏫 În cadrul proiectului „Împreună în România Digitală”, pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie 2022, biblioteca publică sibiană asigură desfășurarea unor sesiuni de instruire destinate adulților care nu sunt familiarizați cu folosirea noilor echipamente și tehnologii informaționale și comunicaționale. În acest sens, cei interesați de accesarea gratuită a programului sunt invitați să contacteze Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu pentru a se înscrie la sesiunile de training.

✅ Activitățile incluse vizează formarea și dezvoltarea de #competențedigitale de bază: căutare și accesare site-uri web, creare de conturi pe diferite platforme, utilizarea formularelor online, deprinderea utilizării unor aplicații electronice sau instrumente online (plăți online, servicii bancare, programări medicale, platforme de comunicare, rețele de socializare, servicii de poștă electronică, siteuri de cumpărături online), folosirea unor website-uri pentru urmărirea știrilor, accesarea de cursuri online, rezolvarea diferitelor problemele cu ajutorul tehnologiei și Internetului.

📌 Înscrierile participanților la aceste sesiuni de educație digitală pentru adulți se realizează, până în 25 noiembrie a.c., la sediul Bibliotecii #ASTRA Sibiu (str. George Barițiu, nr. 7, et. 1), la nr. tel. 0269 210 551 sau la adresa de email: astra@bjastrasibiu.ro, indicând datele personale și cele de contact. Programarea sesiunilor de instruire se va face după finalizarea înscrierilor, de comun acord cu instructorii.

👉🏽 Mai multe informații referitoare la programul național de incluziune digitală „Împreună în România Digitală” de Fundația EOS se regăsesc online: https://eos.ro/https://incluziunedigitala.ro/

***
Activitățile și proiectele desfășurate în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt posibile cu susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.

 

#BibliotecaAstra #AstraSibiu #AstraTransylvania #Sibiu #Hermannstadt #Romania #consiliuljudeteansibiu #astralibrary #library #reading #lectură #cultură #educatie #cercetare #invatare #FundatiaEOS #IncluziuneDigitala #bibliotecidigitale #competentdigital #EOSRomania #ÎmpreunăînRomâniaDigitală #digitalizare