Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
🇹🇩 24 ianuarie 1859 marchează un eveniment crucial în evoluția națiunii române. Unirea dintre Moldova și Țara Românească a fost posibilă datorită acțiunilor unor mari ideologi patrioți și a reprezentat primul pas înspre crearea României Mari.
La împlinirea a 165 de ani de la acest eveniment avem nevoie, mai mult ca niciodată, de repere solide, de #unitate și gândire vizionară. Celebrarea evenimentului din #24ianuarie 1859 ne obligă să ne reîntoarcem către noi înșine și să privim cu încredere spre viitor.
📰 Biblioteca #ASTRA #Sibiu deține o colecție impresionantă de #periodice, în paginile multora dintre acestea regăsindu-se materiale referitoare la Unirea de la 1859.
Redăm mai jos câteva rânduri din Revista enciclopedică populară „Albina” de la 1899:
📜
„Atât scriitorii noștri cât și tinerii întorșĭ din străinătate propăvăduiaŭ unirea Românilor din cele douĕ principate, căcĭ, ḓiceau eĭ, e rușine să stăm despărțițĭ și să ne lăsăm de batjocura străinilor. Poetul Alexandri, cântà «Hora uniriĭ», să dăm mână cu mână ceĭ cu inimă română, 
     Еŭ ți-s frate, tu-mĭ eștĭ frate
     In noĭ doĭ un suflet bate, 
strigă Moldovénul către Muntean, și 
     Unde-s doĭ puterea cresce 
     Și dușmanul nu sporesce. 
Gândul uniriĭ principatelor prinse rădăcină în inima nóstră, și de-atuncĭ a tot crescut. 
(…) 
Adunarea Moldovenilor alege pe Cuza; câte-và ḓile în urmă, la 24 Ianuarie 1859 Alexandru Ión I Cuza a fost ales de domn și în Muntenia, și așà s’a împlinit visul ce de vécurĭ îl nutriaŭ Româniĭ. Sfîntă trebuĭe să fie acéstă ḓi pentru orĭ-се Român!” – scria George Coșbuc în Revista „Albina”, din 24 ianuarie 1899 (an II, no. 17, p. 514-525).
*
Acțiunile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt posibile cu finanțare din partea Consiliului Județean Sibiu.
#BibliotecaAstra #AstraSibiu #Romania #consiliuljudeteansibiu #library #lectură #cultură #educatie #istorie #cercetare #documentare #UnireaPrincipatelorRomane #MicaUnire #AlexandruIoanCuza