Skip to content Skip to footer

Permis de acces

Obținerea permisului de acces

Extras din “Regulamentul serviciilor pentru public”

Art.2. Eliberarea Permisului de acces se face pe baza următoarelor acte:

  • carte de identitate/buletin de identitate
  • pașaport (pentru cetățenii străini)
  • certificat de naștere (pentru copii sub 14 ani)
  • carnet de elev/student, șomer sau cupon de pensie
  • acte doveditoare pentru persoanele cu nevoi speciale (persoane cu deficiențe de văz și auz, cu handicap locomotor).

Art.3. La data înscrierii la bibliotecă se încheie Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii semnat de utilizator pe de o parte și de bibliotecă pe de altă parte. Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii constituie actul juridic prin care utilizatorul își asumă răspunderea pentru folosirea bunurilor materiale ale bibliotecii și pentru respectarea prezentului regulament. Un exemplar al contractului rămâne în posesia utilizatorului.

 • 3.1. Semnarea Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii la înscriere atestă acceptarea de către utilizator a responsabilităților ce-i revin conform prezentului regulament.
 • 3.2. În urma încheierii contractului se eliberează Permisul de acces pe baza căruia se asigură accesul la serviciile bibliotecii.
 • 3.3. Copiii până la 14 ani pot fi înscriși ca utilizatori de către unul dintre părinti sau, în situații speciale, de către o persoană majoră, în calitate de girant, pe baza actelor menționate mai sus.
 • 3.4. Permisul de acces este personal și ne-transmisibil.
 • 3.5. Permisul de acces pentru persoane cu domiciliu stabil sau cu viză de flotant în județul Sibiu, precum şi pentru cetățenii străini și români din afara județului care studiază în învățământul general, liceal, universitar din municipiul Sibiu este valabil pentru toate tipurile de servicii, inclusiv împrumutul la domiciliu.
 • 3.6. Permisul de acces pe termen scurt pentru persoanele aflate în tranzit în județul Sibiu este valabil doar pentru serviciile oferite în incinta bibliotecii.
 • 3.7. În caz de pierdere a Permisului de acces, titularului i se poate elibera un alt permis contra cost, conform tarifelor aprobate; permisul declarat pierdut se anulează.
 • 3.8. Permisul de acces este valabil la toate secțiile şi filialele, pentru o perioadă de 1 an de la data eliberării. Permisul de acces pe termen scurt este valabil 30 de zile.

Art.4. În cazul schimbării principalelor date de identitate (nume, adresă, loc de muncă, număr de telefon) utilizatorul este obligat să comunice Bibliotecii noua situație în termen de 15 zile.

Art.5. Înscrierile se sistează cu 15 minute înainte de închiderea biroului de înscrieri.

Taxa percepută pentru eliberarea Permisului de acces este disponibilă la secțiunea Tarife.

Accesarea documentelor

Pentru accesul usor la documentele bibliotecii, oferim utilizatorilor urmatoarele modalitati de informare:

Cataloage traditionale – corp A etaj I, corp B parter

 • Cataloagele de biblioteca au scopul de a facilita gasirea documentelor si de a informa cu privire la datele esentiale ale fiecaruia, conform normelor ISBD (Descrierea Bibliografica Internationala Standard).
  Ele contin fise de dimensiuni egale (75 mm X 125 mm), fixate cu o vergea metalica în sertare speciale (fisiere).
  Aceste fise cuprind datele esentiale necesare identificarii documentelor: autor, titlu, subtitlu, prefatator, îngrijitor de editie, editie, loc de aparitie, editura, an, numar de pagini etc. Pe fise mai sunt indicate: cota, care arata locul documentului în depozit sau pe raft, si indicele de clasificare zecimala (la fisele catalogului sistematic), care specifica domeniul cunoasterii în care se încadreaza documentul.
 • Catalogul alfabetic cuprinde fise principale, fise complementare, fise de trimitere si fise informative ale documentelor, aranjate alfabetic dupa numele autorului (personal sau colectiv) sau dupa primul cuvânt din titlu (pentru documentele anonime).
 • Catalogul sistematic cuprinde fise aranjate dupa indici, în sistem CZU (Clasificare Zecimala Universala). Acest sistem împarte documentele dupa continutul lor, pe domenii ale cunoasterii, în 10 clase principale (de la clasa 0 la clasa 9). Fiecare din aceste clase este împartita în 10 diviziuni care cuprind, la rândul lor, subdiviziuni. Se ajunge, astfel, la domenii din ce în ce mai restrânse si la notiuni din ce în ce mai specializate.
 • Internet, Biblioteca electronica, Catalog online–corp B, parter

Dispune de 15 de calculatoare, ce pot fi folosite pentru informarea, documentarea si navigarea online. Utilizatorii pot cauta datele bibliografice ale documentelor de care au nevoie în catalogul online.

Conform Legii nr. 677/2001, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu este operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr. 14923. Vezi aici informarea privind protecția datelor cu caracter personal.