Skip to content Skip to footer

Conducere

Echipa administrativă

Pop Răzvan Codruț

Manager (vezi CV)

Morariu Simona Dorina

Contabil șef (vezi CV)

Andriescu Bogdan

Şef serviciu cercetare ştiinţifică

Szatmari Lucian Carol

Şef serviciu administrativ, coordonare şi dezvoltare

Alte informații

Declarații de avere și interese

Andriescu Bogdan – declarație de avere 2023, 2023_1 declarație de interese 2023, 2023_1

Borş Silviu – declaraţie de avere 2021 2021_2 declaraţie de interese 2021 2021_2

Bucătaru Laura – declaraţie de avere  2021 2021_2 declaraţie de interese.2021, 2021_2

Cruciat Ioan Mihail – declarație de avere 2021, 2022, 2022_1, 2023 declarație de interese 2021, 2022, 2022_1, 2023

Meruţ Alin Marian – declaraţie de avere 2021, 2021_1 2022 declaraţie de interese  2021, 2021_1 2022

Morariu Simona Dorina- declaraţie de avere 2021 2022 2023 declaraţie de interese  2021 2022 2023

Pop Răzvan Codruț – declaraţie de avere  2021, 2021_1 2021_2 20222023 declaraţie de interese  2021.2021_1 2021_2 2022,2023

Szatmari Carol Lucian – declarație avere 2021 2022 2023 declarație de interese 2021 2022 2023

Achiziții publice

Numele persoanei responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public în baza Legii nr. 544/2001:
Persoana responsabilă cu îndeplinirea activităţilor de informare publică este d-ra Iuliana Zsold,
Program: luni-vineri între orele 8:00 – 16:00.
Telefon: +40 269 210551 int.100
E-mail: astra[at]bjastrasibiu.ro

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice:

  • Conform art. 6, alin.1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii mai sus menţionate, informaţiile de interes public.
  • Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile (art.7, alin.1).
  • Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al autorităţii ori instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată (art.21, alin. 2).
  • În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 menţionat mai sus. Hotărârea tribunalului este supusă recursului (art.22).

Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii 544/2001
Formular pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare) în baza Legii 544/2001
Formular pentru reclamaţii administrative (lipsa unui răspuns în termen legal ) în baza Legii 544/2001

 

Regulament de Organizare și Funcționare

REGULAMENT DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANȚĂ

Lista funcţiilor contractuale 02.10.2017, 30.03.2018, 30.09.2018, 30.03.2019, 30.09.2019, 30.09.2020. 30.03.2021, 30.09.2021, 30.03.2022, 30.09.2022, 31.03.2023, 30.09.2023, 31.03.2024

RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ DE CĂTRE PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL BIBLIOTECII JUDEȚENE ASTRA SIBIU – 2022 2023