Skip to content Skip to footer

Legislație

 LEGEA Nr. 209 din 2 iulie 2007

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

 LEGEA Nr. 277 din 4 iulie 2006

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 ORDONANŢA Nr.26 din 26 ianuarie 2006

pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

  LEGEA Nr. 334 din 31 mai 2002 *** Republicată

Legea bibliotecilor
Text în vigoare începând cu data de 13 iulie 2006

 ORDINUL Nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004

privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

 LEGEA Nr. 594 din 15 decembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale

 LEGEA Nr. 593 din 15 decembrie 2004

pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

  LEGEA Nr. 111 din 21 noiembrie 1995 *** Republicată

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

  LEGEA Nr. 111 din 21 noiembrie 1995
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale.