Skip to content Skip to footer

Protecția datelor

Responsabil cu protecția datelor personale al Bibliotecii ASTRA este Aldea Alexandrina.
Contact: alexandrina.aldea[at]bjastrasibiu.ro
Tel.: +40 0269 210 551, int 124.

  1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu este disponibil aici.
  2. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
  3. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
  4. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
  5. Regulamentul UE nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, poate fi descărcat de aici.
  6. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi descărcată de aici

Link-uri utile:

  1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)