Skip to content Skip to footer

Servicii

Descoperă serviciile oferite de Biblioteca Județeană Astra Sibiu

Servicii de împrumut, rezervare și informare

* Se adresează utilizatorilor care dețin Permis de acces.

 • împrumut documente imprimate la domiciliu / sala de lectură, documente electronice din Depozitul Digital și Cloud Library
 • împrumut interbibliotecar de documente (a se vedea secțiunea Tarife);
 • consultare baze date: catalog online, catalog tradițional;
 • rezervare titluri la cerere online, la sediul central și în filiale;
 • informare, documentare și cercetare bibliografică.

Contact: bibliosuport [at] bjastrasibiu [.] ro

Asistență de specialitate

* se adresează utilizatorilor care dețin Permis de acces.

 1. asistență de specialitate, informare, documentare și cercetare bibliografică în vederea/ pentru studiului/ studiul documentelor rare în sălile de lectură ale bibliotecii;
 2. elaborarea de liste bibliografice personalizate, la cerere;
 3. scanare documente din patrimoniul instituției;
 4. copii xerox după documentele existente în colecțiile instituției;
 5. imprimarea informației din bazele de date ale instituției pe suport hârtie;
 6. tururi ghidate ale bibliotecii la cerere.

Contact: bibliosuport [at] bjastrasibiu [.] ro

Acces la sălile de lectură

* se adresează utilizatorilor care dețin Permis de acces.

 • Compartimentul Carte pentru Copii și Tineret – Sediul nou, etajul I
 • Depozitul Legal și Fondul Special – Sediul nou, etajul I
 • Compartimentul Arte – Sediul nou, etajul al II-lea
 • Compartimentul Împrumut Carte pentru Adulți – Sediul istoric, parter
 • Compartimentul Împrumut Carte pentru Adulți – Sediul nou, etajul al IV-lea
 • Compartimentul Împrumut Carte pentru Adulți – Sediul nou, etajul al V-lea
 • Compartimentul Periodice – Sediul istoric, etajul I
 • Cabinetele de documentare – Sediul istoric, etajul I

Contact: bibliosuport [at] bjastrasibiu [.] ro

Spații pentru evenimente și conferințe

 • închirieri spatii pentru activități culturale, artistice, educative, științifice, sociale;
 • închirieri cabinete individuale de studiu.

Contact: astra[at]bjastrasibiu.ro

Acces la programe și evenimente culturale

Utilizatorii au posibilitatea de a participa la desfășurarea activităților cultural-educative, artistice sau recreative în spațiile Bibliotecii: prezentări de carte, proiecte expoziționale, sesiuni de comunicări științifice, conferințe, simpozioane, spectacole, festivaluri, cursuri, ateliere, serbări, diverse prezentări.

Contact: astra[at]bjastrasibiu.ro

Colțul american

American Corner Sibiu, centru cultural consacrat inaugurat oficial în decembrie 2022, este o inițiativă susținută financiar de către Departamentul de Stat al Statelor Unite și un parteneriat între Ambasada S.U.A. în România și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.

Misiunea acestuia este de a pune bazele încrederii autentice și de a construi în siguranță un spațiu cultural pentru cetățenii români și americani din regiune. Centrul oferă servicii, informații sigure, diverse resurse și un cadru pentru o gamă largă de activități culturale și educaționale. Astfel, sunt organizate o serie de programe care pun în evidență cultura americană și valorile democrației, cursuri de limbă engleză, ateliere a căror tematică include combaterea dezinformării, diverse grupuri de discuții, seminarii, expoziții, întâlniri cu reprezentanți locali și ai S.U.A. specializați în studii americane.

În cadrul American Corner Sibiu, publicul larg are acces la o valoroasă colecție de cărți, DVD-uri, CD-ROM-uri și cărți electronice ale căror subiecte sunt legate de cultura americană și învățarea limbii engleze. De asemenea, centrul oferă acces gratuit la internet și o serie bogată de materiale educaționale.

Servicii pentru biblioteci și bibliotecari

 • îndrumare metodică pentru bibliotecarii din bibliotecile de pe raza județului Sibiu;
 • consultații biblioteconomice în ceea ce privește modalitățile de organizare a documentării în biblioteci și modul de prelucrare a informațiilor;
 • programe și activități de formare continuă;
 • materiale informative din domenii diverse necesare îmbunătățirii comunicării între bibliotecile de pe raza județului Sibiu și utilizatorii acestora.

Contact: astra[at]bjastrasibiu.ro

Servicii editoriale – Editura ARMANIS

Servicii complete de tipografie și legătorie

 • preluarea, verificarea și pregătirea documentelor, inclusiv tehnoredactare;
 • imprimarea digitală a documentelor;
 • finisarea produselor editoriale.

Website: armanis.bjastrasibiu.ro
Contact: astra.astra.editura[at]gmail.com

Tarife

Tarife servicii oferite de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Descoperă și alte servicii