Skip to content Skip to footer

Servicii

Descoperă serviciile oferite de Biblioteca Județeană Astra Sibiu

Servicii de împrumut, rezervare și informare

* Se adresează utilizatorilor care dețin Permis de acces.

 • împrumut documente imprimate la domiciliu / sala de lectură, documente electronice din Depozitul Digital și Cloud Library
 • împrumut interbibliotecar de documente (a se vedea secțiunea Tarife);
 • consultare baze date: catalog online, catalog tradițional;
 • rezervare titluri la cerere online, la sediul central și în filiale;
 • informare, documentare și cercetare bibliografică.

Contact: bibliosuport [at] bjastrasibiu [.] ro

Asistență de specialitate

* se adresează utilizatorilor care dețin Permis de acces.

 1. asistență de specialitate, informare, documentare și cercetare bibliografică în vederea/ pentru studiului/ studiul documentelor rare în sălile de lectură ale bibliotecii;
 2. elaborarea de liste bibliografice personalizate, la cerere;
 3. scanare documente din patrimoniul instituției;
 4. copii xerox după documentele existente în colecțiile instituției;
 5. imprimarea informației din bazele de date ale instituției pe suport hârtie;
 6. tururi ghidate ale bibliotecii la cerere.

Contact: bibliosuport [at] bjastrasibiu [.] ro

Acces la sălile de lectură

* se adresează utilizatorilor care dețin Permis de acces.

 • Compartimentul Carte pentru Copii și Tineret – Sediul nou, etajul I
 • Depozitul Legal și Fondul Special – Sediul nou, etajul I
 • Compartimentul Arte – Sediul nou, etajul al II-lea
 • Compartimentul Împrumut Carte pentru Adulți – Sediul istoric, parter
 • Compartimentul Împrumut Carte pentru Adulți – Sediul nou, etajul al IV-lea
 • Compartimentul Împrumut Carte pentru Adulți – Sediul nou, etajul al V-lea
 • Compartimentul Periodice – Sediul istoric, etajul I
 • Cabinetele de documentare – Sediul istoric, etajul I

Contact: bibliosuport [at] bjastrasibiu [.] ro

Spații pentru evenimente și conferințe

 • închirieri spatii pentru activități culturale, artistice, educative, științifice, sociale;
 • închirieri cabinete individuale de studiu.

Contact: astra[at]bjastrasibiu.ro

Acces la programe și evenimente culturale

Utilizatorii au posibilitatea de a participa la desfășurarea activităților cultural-educative, artistice sau recreative în spațiile Bibliotecii: prezentări de carte, proiecte expoziționale, sesiuni de comunicări științifice, conferințe, simpozioane, spectacole, festivaluri, cursuri, ateliere, serbări, diverse prezentări.

Contact: astra[at]bjastrasibiu.ro

Colțul american

Situat în Sala de Lectură de la ultimul etaj al sediului nou, Raftul American cuprinde o colecție de peste 350 de volume donate de către Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Publicul are acces la o serie de lucrări de referință care oferă informații avizate referitoare la cultura și valorile americane. Domeniile cel mai bine reprezentate sunt istoria SUA, literatura americană clasică și contemporană și cartea pentru copii. 

Servicii pentru biblioteci și bibliotecari

 • îndrumare metodică pentru bibliotecarii din bibliotecile de pe raza județului Sibiu;
 • consultații biblioteconomice în ceea ce privește modalitățile de organizare a documentării în biblioteci și modul de prelucrare a informațiilor;
 • programe și activități de formare continuă;
 • materiale informative din domenii diverse necesare îmbunătățirii comunicării între bibliotecile de pe raza județului Sibiu și utilizatorii acestora.

Contact: astra[at]bjastrasibiu.ro

Servicii editoriale – Editura ARMANIS

Servicii complete de tipografie și legătorie

 • preluarea, verificarea și pregătirea documentelor, inclusiv tehnoredactare;
 • imprimarea digitală a documentelor;
 • finisarea produselor editoriale.

Website: armanis.bjastrasibiu.ro
Contact: editura [.] armanis [at] gmail [.] com

Tarife

Tarife servicii oferite de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Descoperă și alte servicii