Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fondul documentar “Andrei Oţetea”

Colecţiile de publicaţii ale Bibliotecii Judeţene “ASTRA” :

Fondul documentar “Andrei Oţetea”

andrei_oteteaVolumul cu acest titlu, editat de Editura Armanis în 2015, continuă proiectul editorial care vizează promovarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural al Biblioteciii Judeţene ASTRA.

Cele peste 650 de pagini ale cărţii sunt structurate în 4 capitole mari: “Date biografice şi prezentarea fondului de carte”, “Autografe şi dedicaţii în fondul Andrei Oţetea”, “Crâmpeie din viaţa şi activitatea academicianului Andrei Oţetea” şi “Catalogul fondului de carte”.

Primul capitol conţine o scurtă biografie a istoricului şi academicianului Andrei Oţetea, născut în satul Sibiel, judeţul Sibiu, detalii despre anii de şcoală şi studiile universitare şi doctorale făcute la Paris, graţie bursei oferite de Asociaţiunea ASTRA. În continuare este descrisă cariera didactică, universitară şi academică, ilustrată de fotografii, legitimaţii şi manuscrise aflate în fondul Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Judeţene ASTRA. Urmează o prezentare a Cabinetului documentar “Andrei Oţetea”, constituit în urma donaţiei făcută de soţia regretatului istoric, conform dorinţei lui, donaţie constând din cele 6.000 de volume, biblioteca personală, împreună cu mobilierul biroului academicianului.

Cel de-al doilea capitol prezintă autografele şi dedicaţiile existente pe majoritatea cărţilor care constituie fondul documentar “Andrei Oţetea”, însemnări aparţinând foştilor studenţi, doctoranzi, colegi sau prieteni ai academicianului, personalităţi ale vieţii culturale, social politice şi universitare ale României secolului XX. Printre cei care i-au dedicat cărţi lui Andrei Oţetea se numără Nicolae Iorga, Dan Berindei, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Mircea Păcurariu, Ioan Lupaş, Silviu Brucan, George Oprescu, Constantin C. Giurescu, ş.a.

Următorul capitol reproduce manuscrise, caiete de lucru, notiţe, agende de lucru, jurnale de călătorie şi fotografii din timpul vieţii istoricului şi academicianului Andrei Oţetea (1894-1977).

Mai mult de jumătate din paginile volumului îl constituie catalogul fondului de carte, conţinutul ultimului capitol, editat conform ordinii date de Clasificarea Zecimală Universală. Pentru uşurinţa consultării şi de nespecialişti în biblioteconomie, indicii zecimali au fost înlocuiţi cu denumirea diviziunilor sau subdiviziunilor Clasificării Zecimale Universale.

Radu Irimie,
bibliotecar cabinetele documentare