Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„E un roman teatral întreaga lui existență, în care, cu variabile doze de cabotism, este simultan regizor, actor și, nu rareori, spectator. Ferm și scorțos în public, în sigurătate îl bat toate vânturile îndoielilor. Își deplânge, cum observam, «condiția sufletească plină de contradicții», dar îl încearcă și secreta satisfacție de a ști complex, saturat de «nuanțele subtile ale psihologiei moderne». Știe că posibilitățile lui sunt limitate, ba chiar își detectează cu o stimabilă luciditate un fel de a spune cam stereotip, dar își alimentează totuși iluzia că ar putea sări peste propria umbră.

Meschin și generos, legitimist și revoltat, dezlănțuit romantic și supravegheat ca un burghez mediocru, Zamfirescu este un ins scindat, un continent al contrastelor. O lectură atentă, înțeleasă ca un mod al arheologiei psihologice, confirmă justețea unei intuiții pe care o împărtășește în 1897: «Eu înțeleg prea bine ce urât e să fii pretențios, și lupt pururea cu o jumătate din mine, bună și iertătoare, contra celeilalte jumătăți, plină de deprinderi sociale meschine, fără să o pot birui întotdeauna.»” (Adam, Ioan. „Oglinda şi modelele: Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu”, Bucureşti: 100+1 Gramar, 2001, p. 12-13)

Se împlinesc astăzi 100 de ani de la moartea scriitorului român Duiliu Zamfirescu, prozator, poet, eseist și dramaturg, cu o intensă activitate publicistică, vicepreședinte al Academiei Române, dar și avocat și diplomat. În literatura națională, a introdus romanul-cronică lăsând posterității seria celor cinci romane din „Ciclul Comăneștenilor” („Viața la țară”, „Tănase Scatiu”, „În război”, „Îndreptări”, „Anna”), adevărată frescă a vechii boierimi și a societății românești de la sfârşitul secolului al XlX-lea.

Operele literare ale lui #DuiliuZamfirescu (1858-1922) – romane, nuvele, poezii lirice și epice, teatru, publicistică, corespondență – sunt disponibile în colecțiile Bibliotecii Județene #ASTRA Sibiu și pot fi consultate în compartimentele de împrumut și filiale.

***
Informații privind publicațiile aflate din colecțiile Bibliotecii #ASTRA Sibiu se regăsesc accesând Catalogul online, platforma de cărți electronice Cloud Library, Depozitul Digital, serviciul BiblioSuport.

 

#BibliotecaAstra, #AstraSibiu, #AstraTransylvania, #Sibiu, #Hermannstadt, #Romania, #consiliuljudeteansibiu, #astralibrary, #library, #lectură, #cultură, #educatie, #literaturaromână, #poezie, #dramaturgie, #criticaliterara, #proza, #scriitoriromâni