Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fondul Special al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu: diversitate și valoare patrimonială

20200427_145732

Cu peste 13.400 volume, Fondul Special al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu atrage atenția utilizatorilor prin diversitatea și valoarea documentelor care intră în alcătuirea sa. Istoricul acestui compartiment este strâns legat de perioada comunistă, dat fiind faptul că, în 1950, autoritățile Republicii Populare Române impuneau, printr-o serie de acte legislative, o selectare amănunțită a fondului de carte al Bibliotecii și restricționarea utilizării anumitor documente, conform unor criterii  clare de evaluare. Astfel, în acest fond urmau să fie incluse documentele scrise de autori care au făcut parte din Mișcarea Legionară sau au fost simpatizanți ai acesteia, discursurile Mareșalului Ion Antonescu și ale lui Nichita Sergheevici Hrușciov, orice discurs susținut de personalități germane sau maghiare, având ca subiect fascismul, studii despre Casa Regală a României, despre Basarabia, partidele politice din perioada interbelică, francmasonerie, evrei, lucrările care condamnau bolșevismul și cele referitoare la teritoriile românești Transilvania, Crișana, Banat și Maramureș, între anii 1918 – 1928. A fost inclusă, de asemenea, Enciclopedia României apărută la București, în 1936, sub patronajul M.S. Carol al II-lea.

20200427_150433

Ulterior, în 1970, a fost adăugat criteriul privitor la scriitorii de origine română, emigrați în lumea occidentală și operele acestora. Este evident că asemenea măsuri restrictive au avut consecințe majore asupra modului de percepție a realităților și valorilor culturale interbelice și postbelice, într-o Românie puternic afectată de mecanismele cenzurii specifice societăților totalitare.

 20200428_114325

Începând cu anul 1990, Fondul Special al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu a devenit spațiu al cercetării și documentării asupra evoluției culturii române între cele două Războaie Mondiale și după instaurarea comunismului. Cititori pasionați și cercetători descoperă aici ediții mai vechi din opera lui Mircea Eliade, articole cu caracter politic semnate de Mihai Eminescu, o parte din opera poetului George Coșbuc, scrierile lui Radu Gyr, opera politică a sociologului Dimitrie Gusti și multe alte documente cu valoare de patrimoniu.

20170718_115533 20200428_112521

De asemenea, în Fondul Special al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu există o colecție de manuale pentru școala primară, gimnaziu și școala normală, acestea reprezentând o sursă remarcabilă de informație asupra structurii sistemului de învățământ și educației interbelice, fundamentată pe valorile naționale și europene. În egală măsură, alături de manuale, regăsim o serie de almanahuri și calendare, cu rol de informare asupra realităților cotidiene ale vremii: „Calendarul pentru popor al Asociațiunii”, întocmit de Horia Petra Petrescu (1939-1943), „Calendarul românescu”, „Calendarul sportiv”, „Calendarul Voința Banatului”, „Calendarul bunului creștin”, „Almanahul Casei Naționale de Economii”, „Almanahul plugarul din Ardealul de Nord”, „Almanahul Dacia Traiana”, „Almanahul Cuvântul mareșalului către săteni”, „Almanahul învățătorilor”, „Almanahul teatrului românesc”, „Almanahul Școalei primare și familiei”, „Almanahul ziarelor Basarabiei și Bucovinei”.

Fondul Special al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu este și va rămâne un punct de reper pentru cei interesați de evoluția gândirii în societatea românească interbelică, dar și o sursă de cercetare a modului în care, între anii 1950 și 1989, au fost formulate și aplicate interdicții la nivel socio-politic și cultural.

Utilizatorii interesați de documentele aflate în colecțiile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu au acces gratuit la acestea prin intermediul serviciului de asistență bibliografică BiblioSuport (bibliosuport@bjastrasibiu.ro) și al platformelelor electronice Biblioteca Digitală și Cloud Library, chiar dacă în această perioadă programul obișnuit este afectat de criza provocată de coronavirus.

Accesați cu încredere Catalogul online al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, la adresa: http://bjastrasibiu.ro/catalog-online/.

Spor la lectură, cercetare și scris!

***

Toate proiectele și activitățile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.