Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Despre viața, opera și activitatea artistică a celui care a fost geniul Renașterii italiene s-au scris nenumărate pagini. Leonardo da Vinci (1452-1519) este numele unuia dintre cei mai mari artiști din toate timpurile, model al spiritului universal, un vizionar profund devotat artelor și studiului lumii înconjurătoare. Au rămas celebre nu doar picturile sale, ci și desenele, studiile științifice, de inginerie, cartografie și anatomie, invențiile și numeroase manuscrise.

„Mona Lisa”, „Omul vitruvian”, „Doamna cu hermina”, „Fecioara între stânci”, „Portretul unui muzician”, „Cina cea de taină”, „Sfântul Ioan Botezătorul” sunt printre cele mai cunoscute creații ale lui Leonardo da Vinci. Este bine cunoscut faptul că acesta și-a petrecut primii ani din viață în apropierea naturii și că de-a lungul vieții a fost autodidact. Înzestrat cu un simț al observației ieșit din comun, dornic în permanență de cunoaștere, a aprofundat structuri ale elementelor din viața înconjurătoare, surprinzându-le admirabil în desenele și picturile sale. A fost deosebit de generos cu prietenii și colaboratorii săi. Talentul, dorința de cunoaștere, activitatea artistică și științifică neobosită au dat posterității o imensă și valoroasă operă, recunoscută și apreciată din Renaștere până în zilele noastre.

 

„E numită știință acea trudă a minții care vine din ultimele principii, dincolo de care altceva nimic nu se mai poate găsi ca parte din ea să mai facă. Așa de pildă știința geometriei – adică studiul cantității continue – ce-și are pornirea în suprafața corpurilor, își găsește obîrșia în linie, acest hotar al suprafeței. Mulțumiți întru aceasta nu rămînem, pentru că noi știm că linia își are sfîrșitul în punct, punctul la rândul lui fiind ceea ce alt mai mărunt nu poate fi. Prin urmare, punctul este cel dintîi principiu al geometriei și nici un alt lucru, nici în mintea omenească, nici în natură nu poate fi principiu al punctului.” (Da Vinci, Leonardo. „Tratat despre pictură”, traducere de V. G. Paleolog, București: Meridiane, 1971, p. 11)

„Cu clarobscurul Leonardo scoate puternic în relief contrastele sufletului, determină masa corpurilor și figura oamenilor, dar nu ajunge niciodată la efecte violente, dure. Dimpotrivă, caută efecte de contraste mai senine și de aceea niciodată nu redă oameni sau obiecte în plină lumină a soarelui și preferă lumina atenuată, cu un cer acoperit, fiindcă a observat că atunci când afară e urât, lumina dă, spre seară, gingășie și grație figurilor oamenilor ce se plimbă pe stradă.

Toate operele sale sunt întovărășite de o tehnică ireproșabilă: perspectiva pe care o posedă ca nimeni altul, studiile pe care le-a făcut pentru ca să vadă ce efect are depărtarea, timpul urât sau ora asupra culorilor, studiile asupra complementarismului culorilor, adică despre efectul pe care-l are o culoare alături de alta, fac în așa fel încât în tablourile sale ne dă cea mai mare iluzie de viață.

Faptul că acest om nʼa fost niciodată mulțumit de perfecțiunea operelor sale, ni-l arată ca pe un om care a fost cu mult superior artei sale și ne lasă uimiți și în admirație faptul că, străduindu-se în viață atât de mult pentru artă și pentru știință, aproape de moarte mărturisea cât de mult credea el că ofensase pe Dumnezeu și pe oameni prin imperfecția artei sale.” (Pignatelli, Tommaso. „Leonardo da Vinci, om şi artist. Conferinţă rostită la Institutul de Cultura Italiană din Sibiu”, Sibiu: Tipografia Veștemean, 1939, p. 30-31)

 

 

Sursa informațiilor: 

Material realizat de Anamaria Enescu și Monica Marin

***
Informații privind publicațiile aflate din colecțiile Bibliotecii #ASTRA Sibiu se regăsesc accesând Catalogul online, platforma de cărți electronice Cloud Library, Depozitul Digital, serviciul BiblioSuport.

***
Activitățile desfășurate în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt posibile cu susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.

#BibliotecaAstra, #AstraSibiu, #AstraTransylvania, #mysibiu, #Sibiu, #Hermannstadt, #Romania, #consiliuljudeteansibiu, #astralibrary, #library, #lectură, #cultură, #educatie, #cunoastere, #arta, #pictură, #LeonardodaVinci, #MonaLisa