Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Părintele Protosinghel Serafim Caiea, starețul Mănăstirii Negru-Vodă din Municipiul Câmpulung, județul Argeș a trecut la cele veșnice

Cu pioasă întristare și sfioasă reculegere, ne alăturăm celor care îl plâng pe Părintele Serafim Caiea, Starețul Mănăstirii Negru-Vodă, plecat azi dintre noi. Oștean al lui Dumnezeu și ostenitor al slovei deopotrivă, Părintele ne-a făcut cinstea unei prietenii speciale, cu mireasmă de tiparniță coresiană și bucurie a gândului bine rostit. A plecat devreme și discret, să nemurească în Biblioteca eternă a spiritelor truditoare într-ale Binelui și Frumosului, lăsându-ne cu amintirea blândă a monahului-cărturar, icoană a marilor noastre începuturi.

 

Drum lin cu îngerii