Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute de candidaţi la a doua etapă a concursului de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeanǎ Astra Sibiu

CENTRALIZATOR NOMINAL
cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeanǎ Astra Sibiu