Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lucian Blaga, într-o altă versiune

„Poezia este muzica sufletului şi, mai presus de toate, a sufletelor mari şi sensibile.” (Voltaire)

Luna septembrie este considerată luna poeziei.

Poezia, conform definiției din dicționar, este o modalitate a literaturii care exprimă mesajul artistic cu ajutorul imaginilor expresive, al unui limbaj concentrat, al afectivității, al rimei, al ritmului, etc; poezia este o creație literară în versuri. (DEX : Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Coteanu Ion, Seche Luiza, Seche Mircea, București, Univers Enciclopedic, 1998, p. 815)

„Poezia nu este numai artă: ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii. Fără poezie omul nu s-ar distinge de neant.” (Nichita Stănescu) (http://www.citatepedia.ro/index.php?id=1740)

Lucian Blaga (n. 9 mai 1891, Lancrăm, Alba – d. 6 mai 1961, Cluj) a fost eseist, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Blaga)

Pentru că este septembrie și suntem în luna poeziei, am ales trei dintre poeziile poetului Lucian Blaga, și anume: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” (1919), Vară (1920) și Epitaf (1942) pentru a le traduce în limba engleză și în limba italiană. Cu aceste traduceri de poezie am participat la Concursul Național de Creație Literară și Artă Plastică „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, Sebeș, Lancrăm, 2021, Secțiunea „Adulți” – Traduceri.

Invit aici cititorii să se bucure de lectura versurilor lui Lucian Blaga, atât în versiune română, cât și în versiune engleză și italiană, pentru a se apropia, măcar pentru câteva minute, de universul poetic blagian. Poeziile au fost alese din volumul: Lucian Blaga, Poezii = Pesme, selecție și trad. Maria Nenadici, Alba Iulia, Altip, 2013, p. 12, 16 și 30.

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii   

(1919)

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

și nu ucid

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc

în calea mea

în flori, în ochi, pe buze ori morminte.

Lumina altora

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns

în adâncimi de întuneric,

dar eu,

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –

și-ntocmai cum cu razele ei albe luna

nu micșorează, ci tremurătoare

mărește și mai tare taina nopții,

așa îmbogățesc și eu întunecata zare

cu largi flori de sfânt mister,

și tot ce-i nențeles

se schimbă-n nențelesuri și mai mari

sub ochii mei –

căci eu iubesc

și flori și ochi și buze și morminte.

 

Vară (1920)

 

La orizont – departe – fulgere fără de glas

zvâcnesc din când în când

ca niște lungi picioare de paianjen – smulse

din trupul care le purta.

 

Dogoare.

 

Pământu-ntreg e numai lan de grâu

și cântec de lăcuste.

 

În soare spicele își țin la sân grăunțele

ca niște prunci ce sug.

Iar timpul își întinde leneș clipele

și ațipește între flori de mac.

 

Epitaf (1942)

 

Calea aici ce greu se găsește.

Nu-i nimenea să te îndrepte.

Numai târziu, numai o clipă

uitată pe urmă și ea,

îți dezvăluie

nebănuitele trepte.

 

Apoi ca frunza cobori. Și țărna

ți-o tragi peste ochi

ca o gravă pleopă.

Mumele sfintele –

luminile mii,

mume sub glii

îți iau în primire cuvintele.

Încă o dată te-adapă.

I do not crush the world’s corolla of wonders

(1919)

 

I do not crush the world’s corolla of wonders

and I do not kill,

with my mind, the mysteries I meet

in my way

in flowers, in eyes, on lips or graves.

The light of others

strangles the spell of the impenetrable hidden

in the depths of darkness,

but I,

I, with my light, increase the mystery of the world –

and as the moon with its white rays

does not decrease, but trembling

increases even more the mystery of the night,

so I enrich the dark horizon

with wide flowers of holy mystery,

and all that isn’t understood

changes into bigger misunderstandings

under my eyes –

for I love

flowers and eyes and lips and graves.

 

Summer (1920)

 

On the horizon – far away – voiceless lightning

flashes from time to time

like long spider leggs – ripped

from the body that carried them.

 

Scorching heat.

 

The whole earth is only a wheat field

and a song of locusts.

 

In the sun the ears hold their grains

like breastfed babies.

And time lazily stretches its moments

and lurks among poppy flowers.

A cricket rang in his ear.

 

Epitaph (1942)

 

The way here is hard to find,

There is no one to guide you,

Only too late, only a moment

soon also forgotten,

it reveals you

the unforseen steps.

 

Then like a leaf you descend. And the dust

settles over your eyes

like a heavy eyelid.

The holy mothers –

thousands of lights,

mothers under the furrows

take possession of your words.

And water you once again.

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

(1919)

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

și nu ucid

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc

în calea mea

în flori, în ochi, pe buze ori morminte.

Lumina altora

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns

în adâncimi de întuneric,

dar eu,

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –

și-ntocmai cum cu razele ei albe luna

nu micșorează, ci tremurătoare

mărește și mai tare taina nopții,

așa îmbogățesc și eu întunecata zare

cu largi flori de sfânt mister,

și tot ce-i nențeles

se schimbă-n nențelesuri și mai mari

sub ochii mei –

căci eu iubesc

și flori și ochi și buze și morminte.

 

Vară (1920)

 

La orizont – departe – fulgere fără de glas

zvâcnesc din când în când

ca niște lungi picioare de paianjen – smulse

din trupul care le purta.

 

Dogoare.

 

Pământu-ntreg e numai lan de grâu

și cântec de lăcuste.

 

În soare spicele își țin la sân grăunțele

ca niște prunci ce sug.

Iar timpul își întinde leneș clipele

și ațipește între flori de mac.

 

 

Epitaf (1942)

 

Calea aici ce greu se găsește.

Nu-i nimenea să te îndrepte.

Numai târziu, numai o clipă

uitată pe urmă și ea,

îți dezvăluie

nebănuitele trepte.

 

Apoi ca frunza cobori. Și țărna

ți-o tragi peste ochi

ca o gravă pleopă.

Mumele sfintele –

luminile mii,

mume sub glii

îți iau în primire cuvintele.

Încă o dată te-adapă.

Io non schiaccio la corolla delle meraviglie del mondo

(1919)

 

Io non schiaccio la corolla delle meraviglie del mondo

e io non ucido,

con la mia mente, i misteri che incontro

a modo mio

nei fiori, negli occhi, sulle labbra o nelle tombe.

La luce degli altri

soffocava l’incantesimo nascosto

nelle profondita dell’oscurità,

ma io,

io, con la mia luce, accresco il mistero del mondo –

e proprio come i suoi raggi bianchi, la luna

non si restringe, ma il tremito

accresce ancor di più il mistero della notte,

è cosi che arricchisco l’orizzonte scuro

con grandi fiori di sacro mistero,

e tutto ciò che è frainteso

si transforma in significati ancora più grandi

davanti ai miei occhi

perche io amo

i fiori e gli occhi e le labbra e le tombe.

 

Estate (1920)

 

All’orizzonte – lontano – lampi senza voce

lampeggiano di tanto in tanto

come lunghe zampe di ragno – strappate

dal corpo che le trasportava.

 

Caldo torrido.

 

Tutta la terra è solo  un campo di grano

e un canto di locuste.

 

Al sole le spighe tengono i loro semi al petto

come bambini che allattano.

E il tempo allunga pigramente i suoi istanti

e sonnecchia tra i fiori di papavero.

Un grillo gli strisciava nell’orecchio.

 

Epitaffio (1942)

 

La via qui è difficile da trovare.

Non c’è nessuno che ti guidi.

Solo troppo tardi, solo un attimo

dimenticato, e lei

rivela

passaggi invisibili.

 

Poi come una foglia scendi. E la polvere

copre i tuoi occhi

come una palpebra pesante.

Sante madri –

migliaia di luci,

le madre sotto i solchi

danno per scontate le tue parole.

Ti bagna ancora una volta.

 

Material realizat de Daniela Sava, bibliotecar
Filiala Bâlea