Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Poate niciodată ca primăvara, Sibiul nu exprimă așa de plastic melancolia ruinelor și, prin revers, izbucnirea verde a vieții neîntrerupte. Smocuri de iarbă țâșnesc dintre pietrele calcinate de vreme, ramuri înflorite încadrează un portal gotic, iar nourașii albi ai cireșilor înfloriți în fața zidurilor cetății par exploziile unor bombarde la un asediu medieval…

Trei turnuri i-au rămas, amintirea orgoliului său neînfrânt. Orașul s-a întins până departe, dincolo de ele. Ochiul abia-l poate cuprinde până unde și-a zidit casele. Turnurile au ajuns acum, printr-o translație geometrică de un veac, aproape în centrul noii cetăți. Orașul le-a păstrat mai aproape de inima lui, căci turnurile îi povestesc, în unele nopți liniștite, istorii eroice, isprăvi șugubețe, chiolhanuri cu dragoste vechi…

Noaptea Sibiul își topește conturul crenelat și-și amplifică dimensiunile. Un orologiu bate ore incerte, dintr-un ev incert. Tăcerea “ringurilor” e tot mai adâncă, coborând în trecut. Orașul întreg se preface într-o imensă piață, unde fiecare zgomot capătă o semnificație și un simbol istoric.” (Zaciu, Mircea. Album sentimental, 1998)

*

SĂRBĂTORIM SIBIUL ÎN FIECARE ZI!

Fie străbătându-i la pas străzile încărcate de istorie,

fie și numai gândindu-ne cu venerație la cei care au pus o cărămidă la temelia cetății,

an după an, veac după veac, mileniu după mileniu,

răsfoindu-i cronicile sau admirându-i scările întinse, turnurile îndrăznețe și nebiruitele-i ziduri,

dar mai ales citindu-i CĂRȚILE –

CĂRȚILE ORAȘULUI,

scrise cu suflet și cu răbdare

și dăruite tuturor

iubitorilor de frumos și

de bine.

*

   

La Filiala Valea Aurie vă așteptăm cu o serie  de publicații despre istoria și farmecul burgului de altădată, despre educație și gastronomie sibiană, valori ale patrimoniului natural pentru susținerea turismului gastronomic sibian.

Sărbătoriți SIBIUL în fiecare zi!

 

Material realizat de Gabriela Dordea, bibliotecar
Filiala Valea Aurie