Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Se împlinesc astăzi 100 de ani de la nașterea scriitorului și filosofului polonez Stanisław Lem (1921 – 2006).
EmojiEmojiEmoji

Este considerat unul dintre cei mai importanți autori de literatură science-fiction, recunoscute fiind romanele, nuvelele și antologii de povestiri științifico-fantastice: „Omul de pe Marte” (1946), „Astronauții” (1951), „Norul lui Magellan” (1955), seria de povestiri cu eroul spațial Ijon Tichy (1957-1987), „Eden” (1959), „Întoarcerea din stele. Golem XIV” (1961, 1981), „Solaris” (1961), „Edificiul nebuniei absolute” (1961), „Invincibilul” (1964), colecția de povestiri „Ciberiada” (1965), „Glasul Domnului” (1968), „Catarul” (1975), „Fiasco” (1986).

EmojiEmojiEmoji

Exponent important al literaturii de anticipație, dar și erudit om de știință, cercetător și filosof, Stanisław Lem a manifestat preocupări pentru varii domenii ale cunoașterii, acordând atenție desosebită teoriilor și descoperirilor științifice ale timpului său, aplecându-se în special asupra cercetărilor privind cucerirea spațiului cosmic, asupra ingineriei genetice și științelor exacte (matematică, cibernetică, astronomie, fizică, chimie, cosmologie, biologie). În scrierile sale filosofice, a explorat cu luciditate o vastă serie de teme și concepte: natura gândirii și condiției umane, teoria identității și evoluției omului, impactul dezvoltării științei și tehnologiei asupra umanității, relația omului cu tehnologia, poluarea planetei și posibilitatea autodistrugerii, considerentele etice privind progresele tehnico-științifice și utilizarea inteligenței artificiale în viitor.

EmojiEmojiEmoji

În postfața ediției traduse a „Ciberiadei” lui Stanisław Lem, prof.univ.dr. Mihai Mitu (1936-2017), slavist în cadrul Universității București, aduce următoarele considerații:

„Cum se face că, abordând un gen considerat de mulți minor, la periferia «marii» literaturi, Stanisław Lem a ajuns, prin creația sa, să fie considerat o adevărată efigie a culturii polone contemporane, alături de Wajda sau Milosz? Răspunsul ni se pare a fi următorul: o mare, nestrămutată dragoste de oameni, o credință de neclintit în destinul frumos al umanității, idealuri pe care Lem le slujește cu arme dintre cele mai eficiente, atunci când sunt îmbinate cu măiestrie, erudiția profundă și înalta conștiință artistică. (…)

Ironizând, Lem avertizează și, avertizând, educă. Lectura cărților sale nu provoacă zâmbete fugare, de moment, ci îndeamnă la meditație profundă asupra rostului existenței, asupra limitelor cunoașterii umane, a posibilităților omului de stăpâni și organiza universul. În scrieri de felul «Ciberiadei», grotescul, caricatura, sarcasmul nu sunt expresia unui negativism, a unui capriciu de moment al scriitorului, care-și dă frâu liber condeiului, ci a unui creator de artă, sincer angajat în apărarea unei cauze nobile. (…)

Tocmai această credință nestrămutată în valorile umane, în capacitatea omului de a se apăra de primejdiile pe care și le creează el însuși prin progresul tehnic, produs de propria sa inteligență, tocmai aceasta conferă dimensiunea umanismului lui Stanisław Lem.” (Lem, Stanisław. „Ciberiada. Povestiri despre roboți”, București: Nemira, 1994, p. 430, 434-5)

***

Surse documentare:

Multe dintre scrierile lui Stanisław Lem, dar și alte volume aparținând literaturii ScienceFiction, se regăsesc în colecțiile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pot fi consultate în compartimentele pentru împrumut.

Vă așteptăm cu drag!
Emoji
Informații privind documentele din colecțiile bibliotecii se regăsesc, de asemenea, în mediul digital: în catalogul online, pe platforma de cărți electronice Cloud Library, în Depozitul Digital și pe celelalte canale de comunicare și promovare.
Emoji

***

Toate proiectele și activitățile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se derulează cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.