Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
📌 În urmă cu 160 de ani, la 23 martie 1861, avea loc a treia ședință a grupului de intelectuali români susținători ai înființării Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cunoscută și sub numele de Asociațiunea #ASTRA, important demers social și cultural care avea să marcheze în mod fundamental spațiul transilvan. La sfârșitul lunii martie a anului 1861, erau stabilite statutele acesteia și trimise către Guvernatorul Transilvaniei pentru a fi aprobate de autoritățile imperiale de la Viena. Episcopul Andrei Șaguna a avut un rol covârșitor în acest demers însemnat pentru istoria românilor din Transilvania. Asociațiunea ASTRA prindea viață devenind ulterior element cheie în edificarea și consolidarea identității românilor.
„Imaginată la început ca fiind instituția academică națională a românilor transilvăneni, apoi societatea culturală națională care să polarizeze în jurul programului său, pe lângă publicul larg, și celelalte societăți culturale transilvănene, Asociațiunea urmărea îmbunătățirea stării materiale și a nivelului cultural al publicului românesc printr-un program cultural și educațional concretizat în organizarea de manifestări cu impact regional sau național precum acordarea de burse de studiu, premierea și publicarea de studii și cercetări referitoare la istoria românilor și de manuale școlare, organizarea de conferințe și prelegeri populare, înființarea și organizarea de așezăminte culturale în mediul rural și urban, precum case naționale, cămine culturale, biblioteci publice, muzee și expoziții cu profil istorico-etnografic și economic, înființarea și susținerea de scoli țărănești, susținerea mișcării feministe prin organizarea de cursuri practice pentru fete și femei și înființarea de scoli pentru fete, promovarea, înființarea și susținerea de însoțiri sau întovărășiri agricole pentru lucrarea pământului în comun, înființarea de cooperative și bănci populare, organizarea de expoziții și monumente comemorative, instituirea de colecții editoriale pentru toate categoriile sociale și distribuirea lor masivă către publicul larg prin stufoasa rețea de biblioteci și muzee proprii, activitatea cinematografică, implementarea Serviciului social, acordarea de sprijin pentru instituțiile școlare, organizarea de cursuri de alfabetizare şi de igienă publică ş.a.” (Borș, Silviu. Biblioteca Centrală a Asociațiunii: 1861-195. Sibiu: InfoArt Media; Cluj-Napoca: Mega, 2011, p. 47-48)
***
Surse bibliografice:
• Borș, Silviu. Biblioteca Centrală a Asociațiunii: 1861-1950. Sibiu: InfoArt Media; Cluj-Napoca: Mega, 2011.
• Maier, Sorana; pr. Constantin Necula. Asociațiunea ASTRA – recuperarea unei Memorii culturale. I. Întemeietorii. București: Eikon, 2020.
📃
***
Reproducere foto:
Cuvântarea Episcopului Andrei Șaguna, rostită cu prilejul întâlnirii din 9/ 21 martie 1861, în vederea alcătuirii statutelor Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, document aflat în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, M. VI 2/8.
👉
Informații privind documentele din colecțiile Bibliotecii ASTRA puteți obține accesând catalogul online, depozitul digital, platforma de cărți electronice Cloud Library, serviciul BiblioSuport și celelalte canale de comunicare&promovare:
➡️
bibliosuport[at]bjastrasibiu.ro

Leave a Reply