Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anca Elisabeta Tatay, Bogdan Andriescu, Carte românească veche și modernă la Roma, în Biblioteca Apostolică Vaticană (sec. XVII-XIX). Catalog / Libri romena antichi moderni a Roma, nella Biblioteca Apostolica Vaticana (sec. XVII-XIX). Catalogo, Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2021.

Lucrarea „Carte românească veche și modernă la Roma, în Biblioteca Apostolică Vaticană (sec. XVII-XIX)” valorifică din punct de vedere științific fondul de carte românească veche și modernă (cu alfabet chirilic) păstrat în Biblioteca Vaticanului. Sunt prezentate 114 titluri, fiind elaborate fișe descriptive individuale care cuprind următoarele câmpuri: titlul cărții, formatul cărții (dimensiune, numărul paginilor, numărul de rânduri și dispunerea textului pe coloane), ornamentația (steme, gravuri, frontispicii, viniete, gravori), cuprinsul (fiind precizate capitolele și subcapitolele), ștampile, însemnări (transliterate toate însemnările, precizându-se tipul literelor), legătura și starea de conservare, referințe bibliografice, observații (sunt amintite greșelile de paginație, filigranele și eventuale comentarii). Dintre posesorii cei mai importanți îi menționăm pe următorii: Șerban Cantacuzino (1640-1688, domnitor al Țării Românești între 1678-1688; donează Apostolul imprimat la București în anul 1683 locuitorilor satului Romoșel, jud. Hunedoara); Mihail Ghica (1794-1850, bibliofil și fondator al Muzeului Național de Istorie din București; alături de pecetea sa inelară, apare scris cu litere grecești numele său și anul 1839 pe volumul în limba greacă care cuprinde două titluri: M. Sirigul, Întâmpinarea la principiile catolice și la chestiunile lui Ciril Lucaris; Dositeiu, Patr. Ierusalimului, Manual în contra rătăcirii calvine, București, 1690); Vasile Moga (1774-1845, episcop ortodox al Ardealului; semnează pe Catavasierul imprimat la București în 1742); Ștefan Moldovan (1813-1900, vicar greco-catolic de Hațeg și canonic de Lugoj; semnează pe paginile Pravilei de la Govora din 1640, pe Psaltirea tipărită la Bălgrad în 1651 și pe Propovedaniile lui Petru Maior, imprimate la Buda în 1809).

Material realizat de dr. Bogdan Andriescu, cercetător 

Colecții Speciale

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu