Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

4

Astăzi, prezentăm cititorilor noștri o carte omagială din donaţia Ţeposu-Marinescu, Kορυφαίώ άνδρί : Mélanges, culegere de articole reunite de Antje Kolde, Alessandra Lukinovich și André-Louis Rey, apărută la Editura Librairie DROZ S. A. din Geneva, în anul 2005, și dedicată lui André Hurst cu ocazia împlinirii vârstei de șaizeci și cinci de ani. Volumul numără 765 de pagini, de-a lungul cărora se derulează șaizeci și patru de contribuții, despre care editorii comentează în prefață că pot fi considerate apreciativ „mult”, în același timp, având în vedere mulțimea de prieteni ai lui André Hurst, pot fi puțin. Redactorii afirmă în Cuvânt-înainte, că pentru a strânge aceste omagii în limitele unui singur volum, a trebuit, din păcate, să restrângă cercul de persoane abordate, precum și spațiul oferit. Contribuitorii sunt prieteni, colegi și studenți ai lui André Hurst, cercetători în domeniul antichității și mai ales eleniști. Cinci cercetători, care ar fi dorit să-și onoreze prietenul cu stiloul lor, au fost, din păcate, împiedicați să facă acest lucru prin forță majoră. Aceștia sunt: Terpsichore Birchler-Argyrou. Alex Leukart, Philippe Mudry, Enrico Norelli și Luigi-Enrico Rossi. Lucrarea este divizată în cinci mari capitole: La poésie et ses échos/Poezia și ecourile sale, Religions/Religii, Les idées, les mots et leur histoire/Ideile, cuvintele și istoria lor, Autres histoires et Realia/Alte istorii și Realia și Renaissance/Renaștere. Din primul capitol amintim articolul profesorului Andrei Goția – Soarta lui Quintus din Smyrna în românește. La Religii amintim textul lui Claire-Francoise de Roguin – Les Querelles d’ Οceanos et de Tethys/Certurile lui Oceanus cu Tethys: L’ Enûma elish în cosmogonia lui Empedocle. Capitolul ideilor include și un articol al hermeneutului Mihail Nasta despre Efigiile elene în limbajul figural al creștinismului. Capitolul următor Alte istorii… aduce și omagiul profesorilor universitari – Mihai Bărbulescu și prof. univ. dr. Lucia Marinescu – L’art romain dans un ville de province: le cas de Potaissa/Arta romană într-un sat de provincie: cazul Potaissăi. Contribuțiile se încheie cu studiul elvețianului Matteo Campagnolo despre clasicistul Isaac Casaubon, privit ca student al lui Théodore de Bèze.

După prefață, este tipărită lista de publicații științifice a profesorului universitar André Hurst, în momentul tipăririi volumului fiind și rectorul în funcție al Universității geneveze: 13 cărți și 76 de articole și colaborări la volume. A scris despre o lume fascinantă, adresată specialiștilor în primul rând, oprindu-se asupra operei poetului dramatic Menandru, cercetând și scriind despre poetul așezat în fruntea canonului alexandrin – Pindar, despre Apollonius din Rhodes, despre papirusurile Bodmer, despre poemul Alexandra sau Cassandra al filologului și poetului Licofron din Chalkis, despre Muse etc. Evident, în timpul scurs de atunci (15 ani), lista lucrărilor publicate s-a lărgit considerabil… Le puteți găsi la linkul următor https://hurst.ch/bibliographie.shtml .

Pentru cititorii care doresc să afle mai multe despre papirusurile, Fundația, Biblioteca Bodmer (Bodmeriana) și despre marele bibliofil și fondator Martin Bodmer, postăm și linkul

https://fondationbodmer.ch/martin-bodmer/

Cititorii care doresc să-l asculte pe profesorul André Hurst vorbind despre Iliada lui Homer din perspectiva sa unică îl pot găsi aici

https://www.youtube.com/watch?v=vplqpDyc2Ew .

André Hurst, născut în ziua de 4 august 1940 la Geneva, este reputat elenist, profesor emerit și fost rector al Universității din Geneva. Este autorul a numeroase cărți și articole, în principal în domeniile epopeei grecești și ale teatrului grec antic. A fost profesor invitat la Universitatea McGill din Montreal, precum și la Universitatea Babes, – Bolyai de Cluj-Napoca, la Universitatea din Lausanne și la Ecole normale supérieure din Paris și membru al camerei superioare comune la Colegiul St John, Oxford. Timp de opt ani, a fost președinte al Societății Academice din Geneva, o asociație privată care ajută la finanțarea cercetării și, timp de doisprezece ani, a fost responsabil pentru colaborările dintre Universitatea din Geneva și țările Europei Centrale.

De asemenea, melomanul Hurst a fost prezent  în viața muzicală, aflându-se ani la rând la conducerea Conservatorului de Muzică din Geneva. Profesorul Hurst este inițiatorul și co-fondatorul World Knowledge Dialogue/Dialogul Mondial de Cunoaștere, fundație al cărui președinte este.

I s-au conferit numeroase distincții, între care: Ofițer al Οrdinului Palmelor Academice din Franța, Crucea de Aur a Ordinului Phoenix (Grecia), Comandant al Ordinului de merit al României; este Doctor honoris causa al Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (România) etc.

Numeroasele sale publicații științifice, în care eleganța limbajului se împletește cu precizia filologică, l-au făcut un specialist recunoscut pe plan internațional, cercetările sale cuprinzând o arie vastă, din perioada miceniană până la Renaștere. Prin vasta sa cultură, André Hurst a construit și continuă să construiască punți între multe domenii, multe țări și diverse tradiții.

#Andre Hurst #4 august #Martin Bodmer # Kορυφαίω άνδρί: Mélangesofferts a Andre Hurst #donația Țeposu-Marinescu #Confederatio Helvetica