Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Astăzi se împlinesc 140 de ani de la moartea marelui naturalist britanic Charles Darwin (1809-1882), considerat fondator al teoriei referitoare la evoluția speciilor. Fascinat încă de timpuriu de științele naturale, Darwin a dorit să cunoască și să aprofundeze cât mai multe aspecte ale vieții pe pământ, ale relației natură-univers. Pe tot parcursul existenței sale, a fost interesat de înțelegerea originilor omului și s-a preocupat neîntreprupt de evoluția și varietatea speciilor și factorii selecției naturale. A manifestat un interes neobosit pentru #botanică, #entomologie,# ornitologie, #geologie, #biologie, #chimie, #medicină și #geografie.

În urma unei călătorii întreprinse în jurul lumii, la bordul navei „Beagle”, între 1831 și 1836, Charles Robert Darwin a efectuat numeroase cercetări, reușind să formuleze astfel primele sale observații referitoare la teoria evoluției speciilor, opinii care, la vremea respectivă, se situau în contradicție cu credințele religioase despre geneză. Vizitând și cercetând insulele Galapagos, Darwin a fost fascinat de diversitatea florei și faunei locale, descriind acel spațiu drept o lume de sine stătătoare, plină de creaturi bizare și remarcabile. Colecționar împătimit, curios și perfecționist, cercetătorul englez a adunat, în timpul călătoriilor sale, numeroase mărturii ale vieții pe pământ – fosile de plante și animale, și a întocmit numeroase însemnări privind evoluția speciilor, factorii de reproducere și supraviețuire ale speciilor, toate acestea furnizându-i ulterior dovezile necesare pentru dezvoltarea teoriilor. Aveau să treacă peste două decenii până la publicarea cunoscutei lucrări „On the Origin of Species”/ „Originea Speciilor” (1859), care a devenit în scurt timp unul dintre cele mai influente și revoluționare tratate din istorie, lucrarea fiind reeditată și tradusă în zeci de limbi.

 

„În «Originea Speciilor», Darwin enunță principiul selecției naturale, pivotul întregii doctrine evoluționiste darviniste. Descoperirea lui nu este cu nimic mai prejos decît cea a descoperirii principiului gravitației universale, conservării și transformării energiei.”, notează acad. prof. C. Motaș în volumul „Charles Darwin. Viața și opera” (București: Ed. Științifică, 1972, p. 7)

Deși teoria evoluționistă a lui Darwin a fost modificată prin descoperirile științifice ulterioare, ea rămâne esențială pentru studiul lumii naturale. Charles Darwin a schimbat nu numai modul în care astăzi privim toate organismele, dar și modul în care ne înțelegem pe noi înșine.

„Marele naturalist poate să-și doarmă liniștit somnul de veci în mormîntul său de la Westminster Abbey, alături de cel al lui Newton; numele său va fi păstrat de-a pururea la un loc de cea mai mare cinste în istoria științelor. El și-a dobîndit recunoștința omenirii întregi prin aceea că a adus concepția evoluționistă din negura speculației pure pe terenul solid al faptelor de observație.” (Motaș, Constantin. „Charles Darwin. Viața și opera”, București: Ed. Științifică, 1972, p. 8)

Pasionații de științe, descoperiri și biografii ale marilor genii sunt invitați la Biblioteca Județeană #ASTRA Sibiu pentru a consulta și împrumuta volumele care cuprind teoriile remarcabile ale lui #CharlesDarwin. În colecțiile bibliotecii, se regăsesc cele mai importante lucrări ale cunoscutului om de știință britanic, publicate în limbile română, engleză, franceză și germană. În egală măsură, dacă preferați lectura digitală, vă invităm să accesați platforma de cărți electronice Cloud Library pentru a răsfoi virtual volumul „The Expression of the Emotions in Man and Animals”.

***

Surse documentare:

***

Informații privind publicațiile aflate din colecțiile Bibliotecii #ASTRA Sibiu se regăsesc accesând Catalogul online, platforma de cărți electronice Cloud Library, Depozitul Digital, serviciul BiblioSuport.

***

Activitățile desfășurate în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt posibile cu susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.

#BibliotecaAstra #AstraSibiu  #consiliuljudeteansibiu #astralibrary #library #lectură #educatie #cultură #cunoastere #cercetare #science #scientific_revolution #cercetareștiințifică #stiinta #TheOriginOfSpecies #Darwin #Darwinism #evolution