Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Unul dintre proiectele culturale care se înscrie în obiectivele prioritare aflate în strategia de dezvoltare a Județului Sibiu și care vizează promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, finanțat de Consiliul Județean Sibiu este proiectul cărticelelor din colecția Liliput realizate de către bibliotecarii astriști.

Sava Daniela Carmen, Dicționarul – important instrument de lucru, Sibiu, Editura Armanis, 2020. (colecția Liliput)

Conform definiției din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, dicționarul este o operă lexicografică ce cuprinde cuvintele unei limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu de activitate, ale unui scriitor, etc. organizate într-o anumită ordine (de obicei alfabetică) și explicate în aceeași limbă  sau traduse într-o limbă străină. Acest cuvânt vine din limba franceză ‘dictionnaire’ și latină ‘dictionarium’.

Dicționarele explicative au următoarele funcţii: informativă, comunicativă și normativă. Funcţia informativă rezidă în faptul că dicționarul ne informează despre existenţa unei unităţi lexicale în limbă, dar şi despre sensul, paradigmatica şi sintagmatica, originea ei etc., funcţia comunicativă este realizată de valoarea exemplelor de utilizare a cuvintelor în diferite contexte, care confirmă existenţa şi funcţionarea cuvântului în limbă, iar funcţia normativă rezidă în însăşi prezenţa cuvântului în dicţionar, care confirmă existenţa acestuia în limbă, caracterul lui normat, literar, regional etc.

Un dicţionar de limbă se adresează unui public foarte vast, tuturor celor care se confruntă zilnic cu toate sistemele de comunicare, ascultă radioul, urmăresc televizorul, citesc reviste şi ziare sau celor care, datorită expresivităţii unui text, unui raport, unei conversaţii, întâlnesc o expresie tehnică sau ştiinţifică al cărei sens este necunoscut sau puţin cunoscut. Aşadar, dicţionarul de limbă este un mijloc de promovare intelectuală şi socială. Pe lângă intenţia pur informativă, dicţionarul urmăreşte cultivarea gustului pentru un limbaj rafinat, expresiv.

Dicţionarul explicativ poate fi considerat un ghid, un povăţuitor în lectura tuturor textelor care fac parte din patrimoniul cultural al unui popor şi ajută cititorul să se orienteze în multitudinea modelelor de exprimare, propunându-i soluţia corectă. Cei care consultă dicţionarul stăpânesc mai bine mijloacele de expresie, identifică cu uşurinţă mijloacele lexicale ce le oferă posibilitatea de a-şi varia şi colora exprimarea, îşi sporesc permanent cunoştinţele generale.

Lexicograful are în faţă două sarcini importante: ● să prezinte în dicţionar aspectul semantic al unităţilor lexicale și ●  să ofere consumatorului de dicţionar valoarea stilistică a unităţilor lexicale şi frazeologice. Dacă aceste îndeplineşte două sarcini, lexicograful are şansa să producă, în urma unui efort profesional susţinut şi de durată, un dicţionar valoros, de bună calitate, apt să îndeplinească mai multe funcţii. Or, dicţionarele sunt veritabile opere de cultură, scopul lor fiind informarea vorbitorilor despre elementele lexicale ale limbii (sensul lor, forma corectă, contextele în care se utilizează). În prezent, există un număr impunător de dicţionare de diferite tipuri, elaborate pentru diferite grupuri de utilizatori, după diferite principii, cu diferită structură şi calitate.

În volumul Liliput realizat, am dorit să prezint toate dicționarele existente în colecția de publicații de la Filiala Bâlea, lucrări care sunt de un real folos și, totodată, de interes public. În continuare, este prezentată lista completă a dicționarelor din colecție și ilustrațiile ce aparțin acestora.

Bibliografie:

Prezentarea de mai sus a fost concepută în limba română, apoi tradusă în limbile engleză, franceză, germană și italiană de către Daniela Sava, bibliotecar în cadrul Filialei Bâlea, corectura textului în limba franceză îi aparține Mariei-Voichița Mucea, iar cea în limba germană, îi aparține Pr. Prof. Dr. Paul Brusanovski.

Imaginile din cărticica liliput aparțin dicționarelor din fondul documentar al Filialei Bâlea. Ele au fost scanate și trimise spre prelucrare colegei Dana Ioana Butnaru din cadrul Compartimentului Digitizare, Informatizare, care se ocupă cu prelucrarea grafică a tuturor volumelor din colecția Liliput. Legarea și finisarea manuală a acestora este realizată de Maria Farkas, colega noastră din cadrul Compartimentului Legătorie. Adresez mulțumiri colegilor pentru sprijinul acordat în realizarea și promovarea acestui volum!

Colecția completă a cărților Liliput se găsește la sediul central al Bibliotecii ASTRA, unde pot fi admirate și consultate, o parte dintre acestea regăsindu-se și în sediile filialelor.

De pildă, la Filiala Bâlea, cititorii pot consulta următoarele titluri din această colecție:

  • Irimie Radu, Autografe și dedicații în fondul documentar „Andrei Oțetea”, Sibiu, Editura Armanis, 2016;
  • Delia Brătuianu, Pictori celebri și picturile lor în fondul Compartimentului Arte a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, Sibiu, Editura Armanis, 2016;
  • Irimie Radu, Autografe și dedicații în fondul documentar Ioana Postelnicu, Sibiu, Editura Armanis, 2018;
  • Ioana Butnaru, Letrina, ornament tipografic, Sibiu, Editura Armanis, 2018;
  • Irimie Radu, Autografe și dedicații în fondul documentar Aurel și Emil Cioran, Sibiu, Editura Armanis, 2019;

Material realizat de Daniela Sava, bibliotecar
Filiala Bâlea

***
Activitățile, proiectele și evenimentele derulate în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se desfășoară cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

Leave a Reply