Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Digitalizarea și tehnologizarea avansată sunt elemente fundamentale care modelează societatea contemporană. Primele încercări de standardizare a modurilor de transmitere a datelor au  avut loc în anii ′60 ai secolului trecut, astăzi, mediul digital regăsindu-se din ce în ce mai mult la toate nivelurile, influențând viața privată și profesională.

Cu câteva decenii în urmă, marile biblioteci ale lumii au început să intre într-o perioadă de tranziție în ceea ce privește modalitățile de comunicare a colecțiilor. De la forma fizică de înregistrare a materialelor care se găsesc în patrimoniul acestora s-a trecut gradual la informatizare și la înregistrarea digitală. La Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu procesul de digitizare a fost demarat în anul 2006. Din dorința de a conserva patrimoniul acesteia în conformitate cu ultimele standarde internaționale, a fost inițiată o strategie de digitizare și digitalizare prin intermediul căreia documente de valoare sunt puse la dispoziția utilizatorilor într-o manieră elegantă și accesibilă, evitându-se contactul direct cu acestea pentru a le proteja.

Digitizare scanare 1Digitizare scanare 2

Creșterea accesibilității colecțiilor face parte din prioritățile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Sustenabilitatea digitală joacă un rol fundamental în procesul de îmbunătățire a comunicării colecțiilor, funcționalitatea documentelor digitale determinând transmiterea conținutului în conformitate cu standardele internaționale. Biblioteca ASTRA a fost și este partener în proiecte locale, naționale și europene. Demn de menționat este faptul că documente din arhiva digitală a bibliotecii publice sibiene sunt disponibile în Biblioteca Digitală Europeana, ca urmare a derulării proiectelor LoCloud, Transcribathon România și E-cultura.

«Începând cu anul 2011, s-au derulat proiecte de digitalizare prin intermediul cărora numeroase documente au fost puse la dispoziția utilizatorilor în format digital. Am colaborat extraordinar cu reprezentanții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Mitropoliei Ardealului în vederea digitizării periodicelor „Foaia poporului” și Telegraful român”. Am achiziționat numeroase echipamente de înaltă performanță esențiale în procesul de digitizare. În anul 2014, prin acordul de parteneriat încheiat cu S.C. Casa de Presă și Editură TRIBUNA S.R.L., Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Asociația Ecomuzeul Regional Sibiu, s-a implementat proiectul „Tribuna în patrimoniul cultural național (1884-2014)”. Au urmat crearea bibliotecii digitale disponibilă online și valorificarea a numeroase documente din colecțiile speciale și fondul publicațiilor periodice. Avem o echipă consolidată care dă dovadă, cu prilejul fiecărui proiect, de seriozitate, conștiinciozitate, promptitudine, comunicare optimă și, nu în ultimul rând, competență în acest domeniu vast. În prezent, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu este parte din proiectul E-cultura, implementat de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului: Biblioteca Digitală a României. Inițiativa națională de digitalizare a patrimoniul cultural mobil face parte din proiectul european care construiește Biblioteca Digitală Europeană, europeana.eu. Contribuim la acest proiect prin digitizarea colecțiilor de Carte Românească Veche,  Carte Străină Veche și Transilvanice», subliniază Silviu Borș, manager al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

Silviu Bors - dir BJ ASTRA Sibiu

În 2017, a luat naștere Biblioteca Digitală, un spațiu virtual dedicat documentelor digitizate aparținând Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Membrii Compartimentului Digitizare – Informatizare asigură buna desfășurare a fluxului de operațiuni prin intermediul cărora documentele fizice ajung în arhiva digitală. În prima etapă, sunt selectate materialele de interes incluse în proiectele de digitizare și digitalizare derulate în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Pentru evitarea oricărui risc de deteriorare, documentele cu valoare de patrimoniu sunt evaluate, luându-se măsuri de aclimatizare specifice, respectându-se normele de transport și desprăfuire a documentelor. Acestea sunt transmise celor care sunt responsabili de digitizare, etapa în care se realizează operațiuni de scanare și transfer către serverul Bibliotecii. De asemenea, sunt stabilite soluțiile de digitizare, identificându-se echipamentele și software-ul necesare acestui proces.

Digitalizare

Echipamentele utilizate pentru operațiunile de scanare asigură performanța tehnică și protecția documentelor. Pentru a preveni deteriorarea documentelor, suportul destinat sprijinului acestora este adaptat, înlăturându-se astfel, tensionarea sau posibilitatea degradării. Datele obținute și prelucrate în formatul optim intră apoi, în etapa de postprocesare digitală. Imaginile prelucrate, denumite și transformate în format PDF, sunt optimizate pentru a putea fi publicate în spațiul virtual, respectându-se parametrii agreați în cazul transferului de date, normele de stocare și modul de distribuție care garantează durabilitatea temporală a colecțiilor în mediul digital. Este utilizată tipologia documentară elaborată de Biblioteca Națională a României pentru procesul de digitizare a patrimoniului cultural scris, iar descrierea obiectelor digitale se realizează prin intermediul metadatelor descriptive și de prezervare.

DSpace este platforma care pune la dispoziție spațiul necesar bibliotecilor pentru a expune materialele în format electronic, oferind utilizatorilor accesibilitate în siguranță. Biblioteca digitală include: Bibliografie românească veche, Bibliografia modernă a României, Carte străină veche și rară, Colecția Transilvanice, Carte românească și străină manuscrisă, iconografie, cartografie, ex-librisuri, manuscrise, periodice și publicații editate în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, la Editura Armanis. Criteriile de selecție a documentelor din colecțiile Bibliotecii ASTRA sunt însoțite de specificații de reformatare, gestionarea ciclului de viață a datelor digitale reprezentând o prioritate.

Până în prezent, au fost digitizate peste 165.000 de pagini, există peste 10.000 de unități digitale, anual înregistrându-se cel puțin 1.000.000 de accesări. Acestea constituie elemente care fac parte din strategia națională și internațională de interconectare a informațiilor incluse în patrimoniul cultural scris. Toate eforturile echipei de bibliotecari se îndreaptă spre o mai bună comunicare a colecțiilor și, nu în ultimul rând, spre utilizatori, care, astfel, au acces  la o bază de date a cărei valoare culturală este inestimabilă.

Echipa de digitizare a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu este coordonată de Silviu Borș, manager, și este formată din: Bogdan Andriescu (Compartimentul Colecții Speciale), Daniela Stancu (Compartimentul Periodice), Malvina Sabău, Ioana Butnaru, Bianca Karda, Mihai Cruciat (Compartimentul Digitizare – Informatizare).

***
Toate proiectele și evenimentele derulate în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt realizate cu susținerea Consiliului Județean Sibiu.
Material realizat de Anamaria Enescu, bibliotecar
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu