Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La data de 21 iulie, în urmă cu 200 de ani, se năștea Vasile Alecsandri (1821 – 1890), unul dintre reprezentanții de seamă ai literaturii române, poet, prozator, dramaturg, folclorist, membru fondator al Academiei Române, fruntaș al revoluției pașoptiste, diplomat și om politic.

Cu acest prilej, din colecția de publicații periodice sibiene ale Bibliotecii ASTRA aducem la lumină o serie de documente – reproduceri din creația lirică a lui Alecsandri și articole despre activitatea sa literară – apărute în ziarele vremii. Observăm între acestea: poezia-foileton „Păcală și Tândală”, tipărită cu caractere chilrilice în „Telegraful Român” din 30 iunie 1856; poezia „Dorul româncei” și un articol referitor la starea literaturii române și la viața și opera poetului Vasile Alecsandri, publicate în Revista „Familia”, la data de 6 septembrie 1865; poezia „Doina”, apărută în „Albina Carpaților”, în 28 februarie 1879.

Regăsim, de asemenea, în presa vremii, o serie de articole care cuprind recunoașterea meritelor poetului Alecsandri, în urma câștigării marelui premiu în cadrul unui concurs filologic şi literar cu tema „Cântecul latinului”, desfășurat la Montpellier, în Franța. Vasile Alecsandri câștiga acest premiu pentru poezia „Cântecul Gintei Latine”, cele patru strofe închinate latinității. Triumful poetului român a fost sărbătorit în țară, în vara anului 1878, printr-o serie de manifestări consemnate în diferite articole din presă apărute în Revistele „Convorbiri Literare”, „Transilvania”, „Familia” și ziarul „Telegraful Român”.

În Revista „Transilvania” din 15 iulie 1878, comitetul Asociațiunii ASTRA acordă recunoaștere publică poetului pentru meritele literare, acelea de a fi „pusu la înălțime, înaintea gintei latine, (…), a lumei întregi onórea și gloriʼa națiunei române, sentinella perpetuă a civilisatiunei la porțile orientului”. Este publicat apoi răspunsul lui Vasile Alecsandri, din care redăm: „(…) A fi poetu este unu avantagiu personalu, a fi inse apretiatu intre connationaliĭ sei, este o favóre a sórtei, pe care stiu a o apretui cu legitima mandria.”

Din Colecțiile Speciale ale bibliotecii am selectat o serie de documente manuscrise care prezintă activitatea literară și memorialistică a poetului Vasile Alecsandri. Regăsim aici scrisori adresate publicistului Iosif Vulcan, întemeietor al Revistei transilvane „Familia”, promotor al literaturii și dramaturgiei române. Tot în acestă colecție de documente, scrise cu o grafie măruntă și delicată, se remarcă poezia „Creanga de Stejar” (datată 1870), balada „Zilele Babei”/ „Ḑilele Babii” (datată martie 1880), actul I al comediei „Fântâna Blanduziei”, un fragment din primul act al dramei în versuri „Ovidiu” și cîteva însemnări autobiografice.

Informații privind documentele din colecțiile bibliotecii se regăsesc în catalogul online, pe platforma de cărți electronice Cloud Library, în Depozitul Digital și pe celelalte canale de comunicare și promovare.

https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/astra/Featured?media=all&src=lib

http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/

https://www.facebook.com/bibliotecasibiuastra/

https://www.instagram.com/bjastrasibiu/

https://www.youtube.com/channel/UCbC69KdQkufZEf_3m_h-42A

bibliosuport[at]bjastrasibiu[.]ro

Material realizat de Monica Marin, bibliotecar