Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Visarion Roman (5 iulie 1833 – 11 mai 1885) este una dintre personalitățile sibiene remarcabile din secolul al XIX-lea. A fost primul bibliotecar și arhivar al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. A studiat la Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu și, pentru o scurtă perioadă, a predat la Seminarul Teologic de la Sibiu. A continuat cariera pedagogică la Rășinari, unde a fost învățător.

Visarion Roman a fost un spirit tenace, un bun organizator și unul dintre intelectualii vremii care au înțeles rolul covârșitor al cărților în propagarea culturii și consolidarea unui sistem educațional care să contribuie la evoluția națiunii române. A susținut permanent Biblioteca și a depus numeroase eforturi pentru strângerea de donații și achiziția de carte:

„Eforturile constituirii unei asemenea biblioteci sunt vizibile, în această fază, prin apelul la donații; Visarion Roman, în urma unui asemenea apel public, a și publicat în ianuarie 1862 în Amicul Școalei, revista pe care o redacta, numele celor dintâi donatori: tipograful sibian Samuel Filtsch, dr. Nicolae Stoia, Ioan Pinciu și Iuliu de Bardoși; în ședința comitetului din 8 aprilie 1862, Visarion Roman aduce la cunoștință faptul că Moise Panga, directorul școlii din Orlat, donează Bibliotecii Asociațiunii 165 de cărți, printre care un Atlas istorico-genealogic-geografic; Timotei Cipariu, este amintit și el ca donator, angajându-se în același timp să doneze în continuare câte un exemplar din toate lucrările pe care le va edita.” (Borș, Silviu. Biblioteca Centrală a Asociațiunii. 1861 – 1950, Sibiu: Editura InfoArt Media, 2011; Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011, p. 57 – 58)

Visarion Roman a fost redactor la „Telegraful Român”, contabil la Tipografia Arhidiecezană și a contribuit la alcătuirea Statutelor Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. Numele său este strâns legat de periodicele vremii „Amiculu Șcólei”, „Călindar pentru popor”, „Buletinul Învățământului”, „Albina Daciei”, „Revista Economică”.

De asemenea, a fost membru al Academiei Române și unul dintre inițiatorii proiectului Băncii Albina, instituție de mare importanță economică și financiară din România acelei epoci.

 

În anul 1862, în „Amiculu Șcólei”, nr. 1, anul III, Visarion Roman făcea un apel la donație pentru constituirea, dezvoltarea și consolidarea fondului Bibliotecii Centrale a Asociațiunii, deschizând drumul către ceea ce astăzi este Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.

***

Surse bibliografice

Cărți:

Berariu, Pavel. Economistul ardelean Visarion Roman: 1833 – 1885. Cluj: Tipografia Cultura, 1937.

Borș, Silviu. Biblioteca Centrală a Asociațiunii. 1861 – 1950, Sibiu: Editura InfoArt Media, 2011; Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011.

Maier, Sorana; Pr. Constantin Necula. Asociațiunea ASTRA, recuperarea unei Memorii culturale. Vol. I. Întemeietorii. București: editura EIKON, 2020.

Articole:

— „Sedinti’ a Comitetului Asociatiunei transilvane din 2/14 Ianuariu 1862”, in Amiculu Șcólei, 1862, nr. 1, anul III, p. 1-2.

 

Surse online:

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Visarion_Roman. Accesat în 02/07/2021.

 

Material realizat de Anamaria Enescu și Monica Marin