Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Semnalăm astăzi apariția editorială recentă a volumului „Basarabia, Bucovina şi Transnistria în «Fondul S» al Bibliotecii ASTRA” ǀ „Bessarabia, Bukovina and Transnistria in the «S Fund» of ASTRA Library” ǀ „Бессарабия, Буковина и Приднестровье в «Фонде С» библиотеки АСТРА”. Apărută în Colecția „Recuperarea cărții românești”, lucrarea reprezintă un demers istoriografic aplicat care aduce în atenția cititorilor o selecție impresionantă de resurse documentare – peste 600 de titluri de volume referitoare la cultura și istoria teritoriilor care au aparținut României până în vara anului 1944: Basarabia, Bucovina și Transnistria.

În perioada totalitarismului comunist, în care cenzura s-a manifestat din plin în toate domeniile, inclusiv la nivelul structurilor deținătoare de publicații, astfel de documente erau supuse regimului „Strict secret”.
„Deși astăzi sunt desecretizate, o serie de lucrări care vorbesc despre istoria, etnografia, geografia, economia, literatura română etc. de peste Prut și Nistru rămân în continuare necunoscute marelui public. Considerăm că demersurile noastre de a realiza o listă a titlurilor legate de istoria Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei, susținând în același timp și eforturile specialiștilor Bibliotecii ASTRA în vederea catalogării acestui fond, se vor concretiza în realizarea unui instrument de lucru care va fi foarte util cercetătorilor interesați de istoriografia referitoare la provinciilor menționate.”, menționează cei doi editori ai volumului prezentat, Tetiana Toma și Silviu Borş.

Volumul „Basarabia, Bucovina şi Transnistria în «Fondul S» al Bibliotecii ASTRA” a fost elaborat cu sprijinul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și realizat în colaborare cu editurile Armanis (Sibiu) și Mega (Cluj Napoca).

Cartea se poate achiziționa de la Editura Armanis, Str. George Barițiu, nr. 7, Sibiu, 550178, email: editura.armanis@gmail.com, tel. 0269 210551 (int. 128).

#BibliotecaAstra, #AstraSibiu, #AstraTransylvania, #Sibiu, #Hermannstadt, #Romania, #consiliuljudeteansibiu, #astralibrary, #library, #lectură, #cultură, #educatie, #cercetare, #istorie, #IstoriaRomaniei, #teritoriiromanesti, #Basarabia, #Bucovina, #Transnistria

Leave a Reply